PSV :-(Edisi nota) STRATEGI Posted by: Ali

Strategi

Strategi P&P PSV
1. Sukatan Pelajaran PSV
a) Pengenalan – bidang ilmu pengetahuan , kemahiran dan aktiviti .
b) Hasil Pembelajaran
c) Kandungan – matlamat, objektif, organisasi kurikulum dan kandungan.
d) Matlamat
– melahirkan insan yg harmonis, kritis, kreatif dan proaktif
– kesyukuran kpd Tuhan
– Menghargai keindahan alam , seni dan warisan budaya
– meningkatkan pembangunan diri,keluarga, masy dan Negara
e) Objektif – berdasar FPK – menyeluruh, seimbang, bersepadu, harmonis.
f) organisasi –
i- pemerhatian secara aktif – sensitivity deria termasuk
PSA,benda yg konkrit,minat, bahan dan mencetus idea
ii- interatif yg kritis & kreatif dgn alat dan bahan- melibatkan aktiviti penerokaan dan penghasilan
iii-Apresiasi ( penghargaan ) SV secara mudah- pernyataan dgn aktiviti diakhir pelajaran.
iv- menghargai nilai baik- idea dikaitkan dgn kehidupan

Pendapat Chapman 1986- 4 aspek utama
i. pemerhatian
ii. penerokaan
iii. penghasilan
iv. apresiasi dan perlanjutan.

2. Strategi P&P PSV
a) Kontruktivisme – membina konsep berdasarkan pengetahuan sedia ada. Pelajar digalak mencari idea,buat kajian, yakin diri dan dpt berintraksi. Kerja yg dilaku sendiri
akan menguat minda manusia.
b) Teori kecerdasan pelbagai – kebolehan meny. Masalah, menjana masalah baru dan membuat sesuatu. ( meniru aksi , menggaya aksi , meniru bunyi, meniru muzik, menyebut
ejaan , membanding panjang objek dgn jari , membilang )
Naturalis, verbal-lingustik, logik-matematik, visual-ruang , intrapersonal, interpersonal, muzik , kinestetik.
c) ICT – satu alat tambahan/ sokongan kpd P&P yg berkesan berpandukan ICT.
d) Pembelajaran akses kendiri – pelajar belajar sendiri dgn pengawasan dan bimbingan guru.
e) Pembelajaran Masteri – P&P berfokuskan kpd murid – x faham ( pemulihan), faham ( pengayaan).
f) Kajian masa depan – pelajar diajar cara berfikir bagi meransang minda berdasarkan ramalan , imaginasi and kreativiti.
g) Pembelajaran secara kontekstual – keadah menggabung isi kandungan dgn pengalaman individu melalui aktiviti handon,
mind-on.
h) Kemahiran berfikir – proses menggunakan minda untuk mencari makna dan meny. Masalah.
i. KB kreatif – kebolehan mencerna dan
m’hasilkan idea asli.
ii. KB kritis – kebolehan utk menilai
kemunasabahan idea

3. P’uji’n & p’nilai’n PSV
a) Konsep Pengujian – memperolehi maklumat secara objektif dan bersistem . Tujuannya :
– memperolehi m/balas P&P
– memasukkan murid dlm kump. Tertentu mengikut criteria
– memilih murid utk sesuatu tugas
– mengkategori murid
– memotivasi murid
– menyelidik P&P murid.
b) Konsep Penilaian
i) Pn Formatif – mengukur kemajuan murid diakhir sesuatu unit pembelajaran.
ii) Pn Sumatif – dijalankan pada akhir tahun bagi tujuan memberi gred.
c) Penilaian berasaskan sekolah
– diselaraskan secara berpusat melalui 3 cara – pemerhatian , lisan , bertulis dan amali.
d) Penilaian Portfolio
– Portfolio PSV merupakan satu fail kerja yang berterusan mengikut keperluan semasa proses P&P. Guru menilai hasil usaha murid secara spesifik dan menyeluruh.

PSV -(Edisi Nota) Pengertian, Strategi, Bidang, Aktiviti, P&P, Apresiasi

 

Pengertian PSV
- Proses p’hasil’n karya seni dgn m’libat’n aspek pemahaman,p’hayat’n & kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid.

4 Bidang utama PSV
a) Menggambar
b) Membuat corak dan rekaan
c) Membentuk & membuat binaan
d) Mengenal kraf tradisional

2. Matlamat PSV & Objektif
– membentuk keperibadian celik budaya
– mempunyai nilai estetik yg tinggi ,kreatif,inovatif
– rasa k’syukur’n terhadap tuhan
– menghargai keindahan alam
– menyumbang kearah pembangunan diri,keluarga
– selaras dgn FPN
– Menunjukkan p’harga’n terhadap tokoh seni visual
– dijadikan sbg prospek kerjaya.

3. Pandangan Tokoh Barat
a) Plato (347 SM) – lukisan adalah 3 x terpisah drp kebenaran .Seni dan pendidikan perlu dipandukan kpd kebenaran, kebaikan, kesempurnaan, kesejahteraan dan
keindahan. Dikatkan dgn perlakuan,akhlak, nilai dan moral .
Mencipta sesuatu persekitaran yg berbudaya dan meningkatkan perpaduan.
– Lukisan dibincang dgn konsep imitasi
– membandingkan lukisan dgn kebenaran
– Pelukis meniru objek yg dibuat oleh tukang pembuat.
b) Aristotle ( 384-322SM)
– pelukis x meniru tapi memberi struktur bentuk kpd benda alam maka seni itu baik.
c) Pestalozzi (1746-1827)
– beri peluang kpd kanak-kanak belajar seni sama ada berbakat atau tidak diberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan.
– kerja tangan atau kraftangan diajar dgn konsep sepanjang hayat aktiviti bercorak praktikal.
d) Herbert Read
– Seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkan keceriaan, keseronokan dan kedamaian estetik.
– Seni alat untuk mendidik sesrg
– seni boleh menyatukan semua Negara ( pendidikan dan pembentukan diri )
e) Frank Cizek ( 1865-1946)
– Seni sebagaio satu peranan ekspresi bebas dlm pendidikan .
– Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya x hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri
– mewujudkan suasana gembira, suka riang,
minat untuk belajar dan memajukan diri.
f) John Dewey (1859 – 1952)
– Aktiviti seni meruapkan satu pengalaman kpd kanak-kanak.
– Memberi kebebasan kpd kanak-kanak menysun pengalaman untuk encerdaskannya
g) Walter Gropius
– Seni visual memberi faedah kpd kehidupan seharian seperti dfalam prinsip rekaan dan nilai estetik bagi menghasilkan barangan harian eg. Kerusi,meja dsn.
– Ianya mengabungkan seni , pertukangan , sains dan teknologi.
h) Efland dan Chapman
– Seni adlah untuk masyarakat
– Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi.
i) Lansing
– seni dpt mengembangkan potensi pemikiran , sikap dan psikomotor.
J) June McFee
– Menekan kpd kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat
warisan budaya.
k) Feldman
– Seni dan kebudayaan tunjang pembangunan seni manusia.

4. Konsep kendiri berdasarkan konsep SV barat
– membantu dan membentuk daya kreativiti pelajar
– untukmengekspresikan imaginasi dan luahan perasaan
– menyedarkan pelajar terhadap warisan budaya
– menghargai dan memulihara seni
– Ada Kesedaran murid kreatif dan produktif
– Membentuk sikap JERI

5. Pandangan Tokoh timur dan islam
a) Muslim – dalam kitab Al-Iman – org yg mempunyai ilmu seni
bertemu dgn objek alam s/jadi dapat mencipta suatu karya dan
menghargai objek tersebut.
b) Pandangan Al-Ghazali
– Seni bersandarkan drp Allah kpd Allah.
– Seni menuju kpd Al-Falah ( keredhaan Allah)
– Pemangkin kpd ketaqwaan ( tawaduk & beriman)
c) Sidi Ghazalba
– Seni x melampui batas kesusilaan
– Seni bertunjang drp Allah kpd Allah
– Hasil seni itu bertunjang “mardatillah” ( diredhai Allah)
– seni membentuk peribadi muslim
d) Perkembangan SV barat

Perkembangan Seni Visual Malaysia
1930-an -1940-an • Perkembangan seni visual bermula. • Pendekatan kaedah seni catan easel. • Tema keindahan alam tempatan dan aktiviti masyarakat.
1950-an • Berlaku pertembungan stail Timur dan Barat. • Hal benda seni potret yang realistik, unsu~unsur budaya, kesenian tradisi, seni abstrak dan semi abstrak.
1960-an • Pertembungan stail Timur dan Barat lebih berkembang dan berdaya saing lagi.
1970-an • Menampilkan banyak lagi sumbangan kerana munculnya pelukis-pelukis berpendidikan Barat yang mendokong isme-isme barat
1980-an -1990-an • Perkembangan seni memuncak dan lebih meluas. • Kebangkitan seni Islam mempengaruhi peluasan seni visual.

PERANAN PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
– mengembangkan naluri ingin tahu secara eksplorasi menerusi deria.
-Pemikiran kreatif dan kritis akan terus dijana
-Menurut Bersoon (1982), galakan yang diberi kepada kanak-kanak menggunakan deria dan respon emosinya dalam memperolehi pengalaman akan meningkatkan keupayaan kanak-kanak dalam membuat pengamatan dan penaksiran.
-Eisner (1980) kanak-kanak membuat pengamatan, membuat tafsiran dan tanggapan seterusnya melahirkan konsep.
– Feldman (1976 kanak-kanak dapat meningkatkan kesedaran
tentang berlakunya perubahan-perubahan nilai manusia dari masa ke semasa.
– Brown (1980) mendapati bahawa pengalaman kanak-kanak dalam memerhati ketika melukis atau membuat lakaran mengembangkan pemikiran yang kritis.

Perkembangan Seni Visual Malaysia
• Perkembangan seni visual bermula.
• Pendekatan kaedah seni catan easel.
1930-an – 1940-an
• Tema keindahan alam tempatan dan aktiviti masyarakat.
1950-an • Berlaku pertembungan stail Timur dan Barat.
• Hal benda seni potret yang realistik, unsu~unsur budaya, kesenian tradisi, seni abstrak dan semi abstrak.
1960-an •
Pertembungan stail Timur dan Barat lebih berkembang dan berdaya saing lagi.
1970-an •
Menampilkan banyak lagi sumbangan kerana munculnya pelukispelukis
berpendidikan Barat yang mendokong isme-isme barat.
1980-an – 1990-an
• Perkembangan seni memuncak dan lebih meluas.

Kebangkitan seni Islam mempengaruhi peluasan seni visual.
– Fuller & Pribble dan Ross – kanak-kanak boleh menghasilkan lukisan karikatur politik dgn baik secra tampak dan lakaran sifat fizikal.

LANSKAP dasar laut

Lanskap Dasar laut

lanskap dasar laut

lanskap dasar laut

2

 

Cipta Corak untuk baju T

KEM MEMBACA 1Malaysia Posted by Ali

1PELANCARAN KEM MEMBACA 1Malaysia

26 Oktober ~ 5 November 2009

oleh:

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN smktph

“panorama” SMKTPH Posted by: Ali

 

Pemuka Hadapan SMKTPH………… “PENJENAMAAN SEMULA” Posted By: Ali

PA085298

….PEMUKA HADAPAN, akan berwajah baru…!!

PA085299

PA085288

….OKTOBER 2009

siap!

udah siap!!

yaa...siap!!!

entrance....

Masuk ikut sini… bumbung biru itu Pondok ‘Guard’

Design 2 Posted by Ali

Kreativiti Sentiasa Ada di Minda Anda !!!

44

 

8

 

Design 1 POSTER

 

komunikasi visual

37

1

 

 

 

36

Arca Moden Posted by Ali

« Older entries Newer entries »

Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 25 other followers