Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 4

 

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 4

 

MINGGU

TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

STRATEGI

P & P

 

 

1

 

   

 1. Pengenalan PSV Ting. 4
 2. Penerangan Format Peperiksaan PSV SPM
 3. Penghasilan Seni Visual
 1.  
  1. Asas Seni Reka

(diaplikasikan secara

bersepadu dalam

penghasilan Seni Visual)

 

 

Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan:

 1. Idea dan proses
 1. mesej / kandungan
 2. pengwujudan idea
 3. olahan idea
 1. Olahan karya
 1. Asas Seni Reka
 2. Media
 3. Teknik penghasilan

 

 

 1. Memperkenalkan Kertas 2611
 2. Perbincangan tentang Teori seni
 3. Ulangkaji Asas Seni Reka

 

 

KBKK – Kritis dan Kreatif

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Kontekstual

KMD

 

Belajar Cara Belajar

 

 

 

2 – 3

 

   

Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Seni Halus

a. Lukisan

i. Penerokaan teknik lukisan

– lorekan

– gurisan

– lutsinar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aras 1

 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus.
 2. Membuat karya seni secara ikhlas dan kreatif.

Aras 2

 1. Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan.
 2. Menjalankan aktiviti secara terancang.

Aras 3

 1. Memahami cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran.

 

 

 

 

 

Lukisan dengan pelbagai media dan teknik

Media seperti:

 1. pensel
 2. pensel warna
 3. arang
 4. krayon
 5. pastel

Teknik lukisan:

 1. garisan kontor
 2. garisan beralun
 3. garisan lorek
 4. garisan silang pangkah

 

 

 

 

 

 

 

Pelajar menghasilkan kerja seni berdasarkan idea dan proses melalui:

1. mesej/kandungan

 1. pengwujudan

    idea

 1. olahan idea
 

KBKK – Kritis dan Kreatif

 

Teori Kecerdasab Pelbagai

 

Belajar Cara Belajar

 

Kontekstual

 

Konstruktivisme

 

Pembelajaran Masteri

 

 

4 – 5

   

Penghasilan Seni Visual

1.2 Seni Halus

b. Arca

i. Penerokaan teknik dan media

– simen, logam, media campuran

– acuan, luakan, timbulan, kinetik

 

 

Aras 1

 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus.
 2. Membuat karya seni secara ikhlas dan kreatif.

 

Aras 2

 1. Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan.
 2. Menjalankan aktiviti secara terancang.

 

Aras 3

 1. Memahami cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran.

 

 

 

 

 

Membuat arca dengan pelbagai media dan teknik

Media seperti:

 1. simen
 2. logam
 3. media campuran

Teknik lukisan:

 1. acuan
 2. luakan
 3. timbilan
 4. kinetik

 

Murid menghasilkan kerja seni berdasarkan idea dan proses melalui:

a. mesej/kandungan

b pengwujudan idea

c. olahan idea

 

KBKK – Kritis dan Kreatif

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Belajar Cara Belajar

 

Kontekstual

 

Konstruktivisme

 

Pembelajaran Masteri

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Komunikasi Visual

a. Reka Bentuk Grafik

i. Identiti Korporat

 

Memahami proses mereka bentuk:

1. Mengenalpasti masalah

   (spesifikasi)

2. Kajian dan penyelidikan

    §   Idea

    §                    Cara penyelesaian

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Proses membuat

 1. Proses
 2.     Teknik
 3.     Penilaian semula

 

 

Aras 1

 1. Menggunakan pelbagai jenis muka taip.
 2. Mengaplikasikan Asas Seni Reka secara kritis dan kretif dalam pencarian idea serta penghasilan kerja Seni Visual

 

Aras 2

 1. Mengintepretasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi melalui eksperimentasi gayaan.

 

 1. Menghasilkan karya 2D dengan menggunakan alat, bahan, dan teknik yang sesuai.
 2. Mengolah hasil kerja dengan memberi perhatian kepada:
  • Kadar banding
  • Reka letak
  • Muka taip
  • Satah
  • Imbangan

Aras 3

 1. Berkomunikasi melalui aktiviti dan hasil karya

 

 

Pelajar menghasilkan reka bentuk Identiti Korporat

Murid menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui:

 1. mengenalpasti masalah (spesifikasi)

b. pemyelidikan (idea)

c. proses membuat

d. penilaian semula

 

Alat dan media:

 1. pen
 2. pensel
 3. pen teknikal
 4. cat poster
 5. dakwat
 6. media campuran
 7. berus
 8. set geometri
 9. komputer dan perisian
 10. pen kaligrafi

 

Teknik:

 1. lukisan
 2. kecatan (painterly) berbantukan ICT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBKK – Kritis dan Kreatif

 

 

 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

 

 

 

Kontekstual

Konstruktivisme

Pembelajaran Master

Pembelajaran ICT

Kajian Masa Depan

 

 

 

7

   

Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Komunikasi Visual

a. Reka Bentuk Grafik

ii. Kaligrafi

 

 

8 – 9

 

   

Penghasilan Seni Visual

1.3 Komunikasi Visual

b. Multimedia

i. Ilustrasi

 

 

Memahami proses mereka bentuk:

 1. mengenalpasti masalah (spesifikasi)
 2. Kajian dan penyelidikan
  • Idea
  • Cara penyelesaian
 3. Proses membuat
 • Proses
 • Teknik
 1. Penilaian semula

 

Aras 1

 1. Menggunakan perisian computer dalam pembelajaran grafik dan multimedia
 2. Mengaplikasikan Asas Seni Reka secara kritis dan kreatif dalam pencarian idea serta penghasilan kerja Seni Visual

 

Aras 2

 1. Menginterpretasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi melalui eksperimentasi gayaan
 2. Menghasilkan karya 2D atau 3D dengan menggunakan alat, teknik dan bahan yang sesuai.

 

Aras 3

 1. Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dan proses reka bentuk.
 2. Menyediakan portfolio persembahan serta mendokumentasi pengetahuan secara jujur dan teratur

 

 

Menghasilkan reka bentuk Ilustrasi.

 

Pelajar menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui:

 1. mengenalpasti masalah (spesifikasi)
 2. pemyelidikan (idea)
 3. proses membuat
 4. penilaian semula

 

Alat dan media:

 1. komputer
 2. perisian komputer
 3. pensel
 4. cat poster
 5. berus
 6. pen manuskrip
 7. media campuran

 

 

 

10

   

Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Reka Bentuk

b. Reka Bentuk Persekitaran

i. Hiasan Dalaman

– Pengenalan Hiasan

Dalaman dan fungsinya

 

 

Mengetahui dan memahami prinsip asas Hiasan Dalaman seperti berikut:

 • Fungsi,
 • Kedudukan,
 • Ruang,
 • Ukuran,
 • Pencahayaan,
 • Warna,
 • Ruang pergerakan,

Aras 1

 1. Memahami beberapa prinsip asas dalam Hiasan Dalaman

 

 

Aras2

 1. Mengetahui konsep ruang (lokasi) yang boleh dibangunkan dengan mengambil kira aspek prinsip Hiasan Dalaman.
 2. Mengaplikasikan pengetahuan Asas Seni Reka dalam merancang, menyusun, menggubah, dan menghias ruang dalaman dengan mengambil kira beberapa aspek seperti:
  • Keselamatan
  • Ekonomi
  • Cita rasa
  • Budaya

 

Aras 3

 1. Menyedari kepentingan dan menghargai keindahan serta keharmonian Seni Visual dalam kehidupan.

 

 

Pelajar menghasilkan kerja berdasarkan:

 1. Masalah
 2. Kajian dan penyelidikan
 3. Proses membuat
 4. Penilaian semula

 

Pelajar membuat reka bentuk hiasan dalaman seperti:

 1. Lakaran, pelan, dan lukisan perspektif
 2. Model
 3. Memperagakan hasil
 4. Apresiasi seni

 

 

 

Alat dan media seperti :

 1. pensel
 2. pensel warna
 3. kertas lukisan
 4. kertas berpetak
 5. pembaris panjang
 6. set square
 7. set geometri
 8. warna catan air

 

Teknik :

 1. lukisan
 1. kecatan
 2. berbantukan komputer

 

 

 

 

 

 

KBKK – Kritis dan Kreatif

 

 

 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

 

 

 

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

 

 

Kontekstual

 

 

 

 

Konstruktivisme

 

 

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

 

 

Pembelajaran ICT

 

 

 

11

 

   

Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Reka Bentuk

b. Reka Bentuk Persekitaran

i. Hiasan Dalaman

– Lukisan pelan lantai dan lukisan perspektif

 

 

Aras 1

 1. Mengetahui cara menyediakan pelan lantai, lukisan perspektif.

Aras 2

 1. Melakarkan pelan lantai, lukisan perspektif.

Aras 3

 1. Membuat lakaran dan lukisan trend masa depan berkaitan reka bentuk hiasan dalaman seperti ruang, perabot, warna, kegemaran dan sebagainya.
 2. Membuat kemasan

 

 

 

12 – 16

   

Penghasilan Seni Visual

1.5 Kraf Tradisional dan Dimensi Baru ( pilihan berfokus )

 • tekat
 • batik
 • tenunan
 

Mempelajari porses penghasilan kraf untuk menjadikan mata barang ( end Product )

 

Aras 1

 1. Mengenalpasti pelbagai motif mereka corak dalam membuat kraf
 2. Mengetahui alat, bahan, teknik dan proses penghasilan kraf
 3. Mengetahui reka corak kraf dengan memberi perhatian kepada fungsi, nilai budaya dan kemasan

 

Aras 2

 1. Mereka corak / mereka bentuk barangan kraf dengan menggunakan alat, bahan dan teknik khusus.
 2. Mengenali beberapa tokoh kraf

 

Aras 3

 1. Mereka ganti alat, bahan dan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf
 2. Menghasilkan kraf dimensi baru yang berasaskan kraf pilihan
 3. Mengetahui perkembangan teknologi pembuatan kraf tradisional dan pribumi serta menghargai sumbangan dan hasil karya tokoh kraf tradisional
 4. Menyediakan portfolio proses dan portfolio persembahan
 5. Kemasan kerja

 

 

Menghasilkan barangan kraf dengan menggunakan bahan, alat dan teknik tertentu:

 1. Kajian
 2. Bahan
 3. Alat
 4. Teknik
 5. Proses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBKK – Kritis dan Kreatif

 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

Kontekstual

 

 

Konstruktivisme

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

 

17 – 18

 

 

 

 

2. Sejarah dan Apresiasi Seni

a. Perkembangan Seni Visual di

Malaysia

i. Peralatan

– Senjata

– domestik

 

 

 

Mengetahui hubungkait karya seni visual dengan pembinaan budaya bangsa.

 

Aras 1

 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan seni visual berhubung kebudayaan, ritual, sejarah dan semangat patriotisme

 

Aras 2

 1. Membincang sumbangan individu, institusi dan organisasi terhadap Seni Visual

Aras 3

 1. Membuat pernyataan berkenaan keaslian dan identiti mengenai seni rakyat dalam konteks :
  1. sejarah
  2. bentuk
  3. pengaruh
  4. proses
  5. fungsi
  6. sumbangan
 2. Mendokumentasi maklumat

 

 

 1. Kajian maklumat
 2. Perbincangan
  1. Dokumentasi maklumat ( portfolio – pilihan berfokus )
 3. Apresiasi seni
 4. lawatan
 

 

KBKK – Kritis dan kreatif

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Kontekstual

 

Kajian Masa Depan

 

Belajar Cara Belajar

 

Pembelajaran Masteri

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

 

19

 

   

2. Sejarah dan Apresiasi Seni

a. Perkembangan Seni Visual di

Malaysia

ii.. Alat Permainan

– gasing

– wau

– alat muzik tradisional

 

 

 

 

20

 

   

Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Asas Seni Reka

(diaplikasikan secara bersepadu dalam penghasilan Seni Visual)

 1.  
  1. Seni Halus
 1. Catan

i. Penerokaan Teknik catan

– bertindih

– titik

– lembut

– impasto

 

 1. Olahan ton warna

 

 

Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan:

 1.  
  1. Idea dan proses
 1. mesej / kandungan
 2. pengwujudan idea
 3. olahan idea

 

b. Olahan karya

 1. Asas Seni Reka
 2. Media
 3. Teknik penghasilan

 

Aras 1

 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus.
 2. Membuat karya seni secara iklas dan kreatif.
 3. Mengintepretasi maklumat yang akan digunakan dalam penghasilan kerja.

 

Aras 2

 1. Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan.
 2. Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3

 1. Menyatakan keindahan, keharmonian alam dan masyarakat serta berusaha memeliharanya melalui pernyatan karya yang dihasilkan
 2. Memahami cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran.

 

 

Catan dengan pelbagai media dan teknik.

Media seperti:

 1. cat air
 2. cat minyak
 3. cat poster
 4. akrilik

 

Terknik:

 1. impasto
 2. basah atas basah
 3. glazing
 4. basah atas kering
 5. pointerlism
 6. kering atas basah

Pelajar menghasilkan kerja seni berdasarkan idea dan proses melalui:

 1. mesej/kandungan
 2. pengwujudan idea
 3. olahan idea

 

 

 

KBKK- Kritis dan Kreatif

 

 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

 

Kontekstual

 

 

 

Konstruktivisme

 

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

 

Pembelajaran ICT

 

 

 

 

21

 

   

 1.  
  1. Seni Halus
 1. Catan

 

 

 

22

 

 

 

 

Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Seni Halus

d. Cetakan

i. Jenis cetakan dan

tekniknya

ii. Alat dan bahan

 

 

Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan:

 1.  
  1. Idea dan proses
 1. mesej / kandungan
 2. pengwujudan idea
 3. olahan idea

 

b. Olahan karya

 1. Asas Seni Reka
 2. Media
 3. Teknik penghasilan

 

Aras 1

 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus.
 2. Mengintepretasi maklumat yang akan digunakan dalam penghasilan kerja.

 

Aras 2

 1. Menjalankan aktiviti secara terancang.
 2. Menggunakan ICT / komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dan proses rekaan

 

Aras 3

 1. Menyedari kegiatan dan hasil Seni Visual yang mecerminkan nilai masyarakat

 

 

Cetakan dengan menggunakan

Media seperti:

 1. kayu
 2. media campuran
 3. plastic/perspek
 4. kepimgan zink
 5. foto elmusi

Teknik:

 1. timbulan
 2. kolagrafi
 3. gurisan
 4. guris kering
 5. cetakan sutera saring (serigrafi)
 

KBKK – Kritis dan Kreatif

 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

Kontekstual

 

 

Konstruktivisme

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

Pemb. ICT

 

 

Kajian Masa Depan

 

 

23

 

 

 

d. Cetakan

i. Cetakan Stensil Kaedah

Skrin Foto

– ilustrasi imej stensil

 

 
Pelajar menghasilkan kerja seni berdasarkan idea dan proses melalui:

 1. mesej / kandungan
 2. pengwujudan idea
 3. olahan idea

 

 

 

24 – 26

   

d. Cetakan

i. Cetakan Stensil Kaedah

Skrin Foto

– Proses dan langkah

 

 

 

27

 

   

Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Komunikasi Visual

a. Reka Bentuk Grafik

i. Reka Bentuk Penerbitan ( Iklan dan Komunikasi )

– Poster , jenis dan

fungsinya

 

 

 

Memahami proses mereka bentuk:

 1. Mengenalpasti masalah (spesifikasi)
 2. Kajian dan penyelidikan
 1.  
  1.  
   1.  
    • Idea
    • Cara penyelesaian
 1. Proses membuat
 1.  
  1.  
   1.  
    • Proses
    • Teknik
 1. Penilaian semula
 

Murid menghasilkan reka bentuk

Cetakan Iklan dan Komunikasi

 

Murid menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui:

 1. mengenalpasti masalah (spesifikasi)
 2. penyelidikan (idea)
 3. proses membuat
 4. penilaian semula

 

Alat dan media:

 1. pensel
 2. pen teknikal
 3. cat poster
 4. media campuran
 5. berus
 6. set geometri
 7. computer dan perisian komputer

 

Teknik:

 1. lukisan
 2. kecatan (painterly)
 3. berbantukan komputer

 

 

KBKK – Kritis dan Kreatif

 

 

 

 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

 

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

 

 

Kontekstual

 

 

 

 

Konstruktivisme

 

 

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

 

 

Pembelajaran ICT

 

 

 

28

   

Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Komunikasi Visual

a. Reka Bentuk Grafik

i. Reka Bentuk Cetakan

 

Iklan dan Komunikasi

– poster

 

 

 

Aras 1

 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka secara kritis dan kreatif dalam pencarian idea serta penghasilan kerja Seni Visual

Aras 2

 1. Mengintepretasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi melalui eksperimentasi gayaan.
 2. Menghasilkan karya 2D dengan menggunakan alat, bahan, dan teknik yang sesuai.
 3. Mengolah hasil kerja dengan memberi perhatian kepada:
  1. Kadar banding
  2. Reka letak
  3. Muka taip
  4. Satah
  5. Imbangan

Aras 3

 1. Berkomunikasi melalui aktiviti dan hasil karya.
 

 

29

 

 

 

 

Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Komunikasi Visual

a. Reka Bentuk Grafik

i. Tipografi

 

 

Aras 1

 1. Menggunakan pelbagai jenis muka taip
 2. Mengaplikasikan Asas Seni Reka secara kritis dan kreatif dalam pencarian idea serta penghasilan seni visual

 

Aras 2

 1. Menginterpretasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi melalui eksperimentasi gayaan
 2. Menghasilkan karya 2D dengan menggunakan bahan, alat dan teknik yang sesuai.
 3. Mengolah hasil kerja dengan memberi perhatian kepada :
 1. kadar bandingan
 2. reka letak
 3. imbangan

 

Aras 3

 1. Berkomunikasi melalui aktiviti dan hasil karya.

 

 

Teknik :

 1. lukisan
 2. kecatan
 3. berbantukan komputer

 

 

 

 

30 – 32

 

   

Penghasilan Seni Visual

1.4 Reka Bentuk

b. Reka Bentuk Persekitaran

i. Lanskap

 

 

Murid dapat mengetahui dan memahami elemen dalam lanskap dan persekitaran seperti

– tanah

– tumbuhan

– lokasi

– aliran

– perhubungan

 

Aras 1

 1.  
  1.  
   1. Menggubah imej visual dalam bentuk 2D
   2. dan 3D

 

Aras 2

 1. Mengetahui cara membuat lukisan perspektif, menyediakan pelan dan rangka model

 

Aras 3

 1. Mengaplikasi pengetahuan Asas Seni Reka dalam merancang, menyusun, menggubah dan menghias model lanskap dan persekitaran dengan mengambilkira aspek
 1. fungsi
 2. lokasi
 3. cuaca
 4. ukuran
 5. suasana
 6. jenis tumbuhan
 7. saliran
 8. perhubungan
 9. cita rasa dan budaya
 10. ekonomi
 1. Mengetahui alat, bahan dan teknik untuk membuat model lanskap
 2. Proses penyimpanan maklumat dan proses kerja melalui portfolio
 3. Membuat kerja secara sistematik

 

 

a. Pelajar membuat kerja berdasarkan

 1. masalah
 2. kajian dan penyelidikan
 3. proses membuat
 4. penilaian semula

 

Membuat reka bentuk lanskap

 1. lakaran dan lukisan dalam 2D
 2. model 3D
 3. memperagakan hasil

 

b. Penyediaan portfolio

 

c. Apresiasi seni

 

 

KBKK – Kritis

dan kreatif

 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

Kontekstual

 

 

Konstruktivisme

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

Kajian Masa Depan

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

 

Pembelajaran ICT

 

 

33 – 37

 

 

   

Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Kraf Tradisional dan Dimensi Baru ( Pilihan berfokus )

– tembikar

– anyaman

– ukiran kayu

 

Mempelajari porses penghasilan kraf untuk menjadikan mata barang ( end Product )

 

Aras 1

 1. Mengenalpasti pelbagai motif mereka corak dalam membuat kraf
 2. Mengetahui alat, bahan, teknik dan proses penghasilan kraf
 3. Mengetahui reka corak kraf dengan memberi perhatian kepada fungsi, niali budaya dan kemasan

 

Aras 2

 1. Mereka corak / mereka bentuk barangan kraf dengan menggunakan alat, bahan dan teknik khusus.Mengenali beberapa tokoh kraf

 

Aras 3

 1. Mereka ganti alat, bahan dan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf
 2. Menghasilkan kraf dimensi baru yang berasaskan kraf pilihan
 3. Mengetahui perkembangan teknologi pembuatan kraf tradisional dan pribumi serta menghargai sumbangan dan hasil karya tokoh kraf tradisional
 4. Menyediakan portfolio proses dan portfolio persembahan
 5. Kemasan kerja

 

 

Menghasilkan barangan kraf dengan menggunakan bahan, alat dan teknik tertentu.

 

a. Kajian

b. Bahan

c. Alat

d. Teknik

e. Proses

 

 

KBKK – Kritis dan kreatif

 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

Kontekstual

 

 

Konstruktivitsme

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

 

Pembelajaran ICT

 

 

Kajian Masa Depan

 

 

 

38

 

 

 

 

 

   

2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual

2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia

iii. senibina

– kediaman

– masjid

– makam

– taman

 

Mengetahui hubungkait karya seni visual dengan pembinaan budaya bangsa.

 

Aras 1

 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan seni visual berhubung kebudayaan, ritual, sejarah dan semangat patriotisme

Aras 2

 1. Membincang sumbagan individu, institusi dan organisasi terhadap Seni Visual

 

Aras 3

 1. Membuat pernyataan berkenaan keaslian dan identiti mengenai seni rakyat dalam konteks :
  1. sejarah
  2. bentuk
  3. pengaruh
  4. proses
  5. fungsi
  6. sumbagan
 2. Mendokumentasi maklumat

 

 

a. Kajian maklumat

b. Perbincangan

c. Dokumentasi maklumat ( portfolio – pilihan

berfokus )

d. Apresiasi seni

e. lawatan

 

 

KBKK – Kritis dan kreatif

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Kontekstual

 

Kajian Masa Depan

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

 

39

   

2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual

2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia

iv. Pakaian

 

 

40 – 42

   

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009