Rancangan Tahunan Tingkatan 2

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

TINGKATAN 2 

BIL/

UNIT/ TARIKH

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN

NILAI

BAHAN BANTUAN MENGAJAR

KBKK

1

1.1

1.1.1

 

Sifat dan fungsi unsur-unsur seni 

GARISAN

Olahan garisan untuk menimbulkan:

 1. Jalinan
 2. Ton
 3. Bentuk
 4. Pergerakan

Dengan menggunakan pelbagai teknik dan media.

  

 1. Memahami bahawa olahan garisan dapat menimbulkan jalinan, ton dan bentuk.
 2. Memahami bahawa pergerakan dapat digambarkan melalui olahan garisan.
  

 1. Menghasilan jalinan yang mempunyai garisan dengan menampakkan kesan seperti kasar, licin dan lain-lain.
 2. Menghasilkan satu lukisan yang menampakkan nilai jalinan, ton, bentuk dan pergerakan.
  

Menghargai keindahan dan keharmonian alam sekitar.

  

Pensel, pen dakwat, arang dan krayon.

  

Menyenarai

Mengintepretasi

Berimaginasi

Menghubung-kaitkan

Memberi pandangan.

1.1.2

 

WARNA

 1. Kajian warna pada benda alam dan benda buatan manusia dari aspek:
 1. sewarna
 2. harmoni
 3. penggenap
 1. Fungsi dan nilai warna.
 1. Menyedari bahawa warna mempunyai nilai estetik dan fungsi.
 2. Mengolah warna iaitu sewarna, harmoni dan penggenap dalam menghasilkan aktiviti seni.
 1. Mengkaji benda-benda di sekeliling dari aspek sewarna, harmoni dan penggenap.
 2. Mendapatkan warna dari alam sekitar dengan bancuhan dan olahan warna

Contoh :

i. Warna sebatang pokok

ii. Warna pakaian.

 

 

Menyedari tentang keindahan alam dari segi kesatuan estetik dan fungsi. Warna air, perca kain dan daun. MenganalisisMengaitkan

Menilai

Mengkritik

1.1.3

 

JALINAN

 1. Fungsi jalinan tampak dan jalinan sentuh:
 1. Benda alam.
 2. Benda buatan manusia.
 1. Memahami ciri-ciri estetik dan fungsi jalinan
 1. Mengkaji jalinan pada benda alam dan benda buatan manusia.
 2. Menghasilkan kolaj dengan menggunakan bahan kutipan yang mempunyai pelbagai jalinan.
Kesungguhan terhadap proses penghasilan. Bahan kutipan dan gam. MenyenaraiMengintepretasi

1.1.4

 

RUPA

 1. Kajian dan olahan rupa.
 2. Kajian perkaitan rupa muka taip dan corak.
 1. Memahami perkaitan rupa dengan muka taip dan corak.
 2. Menghasilkan dan memperkembangkan pelbagai rupa.
 1. Menghasilkan rupa secara tindanan, mengurang dan menambah.
 2. Mendalami kemahiran mengolah rupa muka taip daripada blok 3 x 5.
Merancang kerja dengan teratur. MajalahSuratkhabar Merancang Membuat pemerhatian yang tepat.Memberi pandangan

1.1.5

 

BENTUK

 1. Kajian sifat-sifat bentuk.
 2. Kajian bentuk manusia secara 2 dimensi.
 1. Menggambarkan bentuk .melalui kegiatan dua dimensi.
 2. Memahami kadar banding manusia.
 1. Mengkaji, memerhati, melukis dan mewarna bentuk-bentuk asas.
 2. Mengkaji tubuh manusia – mengkaji kadar bentuk manusia dan melukisnya dalam beberapa pergerakan.

 

 

 

 

Peka terhadap keadaan keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam perbuatan. Warna , pensel dan gam. MenganalisisMerancang

Berimaginasi

Mengkritik

Mengaitkan

1.6

 

RUANGKonsep ruang
 1. Memahami konsep ruang dengan lebih jelas.
 2. Mengetahui bahawa ruang boleh menggambarkan suasana sekeliling.
 1. Menghasilkan gubahan yang menunjukkan konsep ruang berdasarkan contoh gambar yang dikumpulkan.
Peka terhadap keindahan alam dan keunikkannya. Contoh-contoh pemandangan.Warna air berus dan kertas lukisan. Merancang Membuat pemerhatian yang tepat.Memberi pandangan

1.2

1.2.1

 

Prinsip RekaanHARMONI

Kajian bagaimana susunan, ulangan, irama dan kadar banding telah dapat mewujudkan harmoni dalam organisasi rekaan.

 1. Memahami harmoni dan pada benda alam dan buatan manusia.
 2. Memahami beberapa susunan ulangan dapat menghasilkan corak yang harmoni.
 1. Memerhati susunan yang terdapat pada benda-benda alam seperti daun-daun, dahan dan ranting.

 

Mempunyai kesanggupan dalam melaksanakan kegiatan. Bahan kutipan MenganalisisMerancang

Berimaginasi

Mengkritik

Membanding-kan

1.2.2

 

PENEGASANKajian bagaimana unsur-unsur seni, prinsip serta struktur dapat mewujudkan penegasan dalam seni dan komunikasi serta barangan kraf.
 1. Menyedari bagaimana wujudnya penegasan dalam alam dan benda-benda buatan manusia.
 1. Mengamati dan mencari kawasan penegasan.
 2. Mengaitkan kontra unsur-unsur seni dengan penegasan.
Menghargai keindahan alam. Warna air dan berus. MenyenaraiMengintepretasi

Berimaginasi

Menghubung-kaitkan

1.2.3

 

IMBANGANKajian imbangan simetri dan tidak simetri dari aspek unsur-unsur seni.
 1. Memahami konsep imbangan simetri dan tidak simetri pada benda alam dan benda buatan manusia dari aspek unsur-unsur seni.
 2. Memahami penggunaan imbangan simetri dan tidak simetri dalam aktiviti seni.
 1. Memerhati dan mengkaji benda-benda alam dan buatan manusia yang simetri atau tidak simetri dari segi bentuknya.
 2. Menghasilkan poster dengan teknik kolaj yang menunjukkan konsep imbangan.
Keadilan dalam kehidupan seharian Kertas warna gam dan gunting. MenganalisisMerancang

Berimaginasi

Mengkritik

Menyelesaikan masalah

1.2.4

 

KONTRAPeranan kontra dalam seni dan komunikasi serta barangan kraf.
 1. Memahami kegunaan kontra dalam menghasilkan corak dan poster.
 1. Mengkaji dan memerhati benda-benda alam seperti susunan daun sejenis tetapi daripada pelbagai saiz, warna dan bentuk.
 2. Mendalami peranan kontra dalam menyampaikan maklumat dan mempengaruhi orang yang melihat.
Kebebasan dalam penggunaan kontra dari segi motif dan corak. Keratan iklanPoster

Warna berus dan kertas lukisan.

MenyenaraiMengintepretasi

Berimaginasi

Menghubung-kaitkan.

1.2.5

 

PERGERAKAN/IRAMAKajian pergerakan berdasarkan gabungan beberapa unsur-unsur seni.

 1. Peranan pergerakan dalam menggambar.
 1. Memahami konsep pergerakan di alam sekeliling
 2. Memahami penggunaan konsep pergerakan dan irama dalam menggambar.
 1. Menghasilkan gambar yang mempunyai pergerakan atau irama.
 2. Mengkaji pergerakan pada benda alam atau benda buatan manusia seperti ombak laut, alunan air, kibaran bendera dan lain-lain.
Kekemasan. Pen dan kertas. MenganalisisMerancang

Berimaginasi

Membuat pemerhatian yang tepat.

1.2.6

 

KEPELBAGAIANKajian kepelbagaian dapat dihasilkan melalui perlanjutan, gayaan dan kontra.
 1. Memahami bahawa kepelbagaian dapat diwujudkan melalui aktiviti gayaan perlanjutan dan kontra.
 2. Memahami bahawa prinsip rekaan dan unsur seni saling berhubungkait.
Menghasilkan kepelbagaian corak dengan menggunakan motif benda alam atau buatan manusia dari segi gayaan kontra, warna, rupa, saiz dan susunan. Menghargai hasil seni sebagai warisan budaya Contoh karya Warna, berus dan kertas lukisan. MenyenaraiMengintepretasi

Berimaginasi

Menghubung-kaitkan

Memberi pandangan.

1.2.7

 

KESATUANKajian kesatuan dan hubungan di antara unsur-unsur seni dengan prinsip rekaan dalam satu gubahan.
 1. Memahami bahawa prinsip rekaan dan unsur seni saling mempunyai hubung kait di antara satu sama lain untuk menghasilkan sesuatu rekaan yang baik.
 1. Mengkaji beberapa karya seni dari segi penggunaan unsur seni, tema dan rekaan dalam mewujudkan kesatuan.
Menghargai hasil seni sebagai warisan budaya. Contoh karyaKertas warna gam dan gunting. MenganalisisMerancang

Berimaginasi

Mengkritik

1.3

 

Struktur RekaanGARISAN GRID/GARISAN STRUKTUR

 1. Kegunaan Garisan Grid dalam kegiatan mencorak
 1. struktur formal
 2. struktur tidak formal
 1. Kegunaan garisan grid / garisan struktur dalam kegiatan menggambar
 1. menggunakan rupa-rupa bulat, segi tiga , segi empat sebagai asas dalam menggambar.
 1. Memahami bagaimana struktur dalam alam sekitar boleh dihasilkan dengan menggunakan garisan grid.
 2. Memahami wujudnya garisan grid/garisan struktur dalam mencorak.
 3. Memahami dan menggunakan garisan grid/ garisan struktur sebagai panduan dalam mencorak.
 4. Memahami wujudnya kesatuan dalam struktur tidak formal.
 5. Memahami gabungan rupa asas untuk menimbulkan bentuk objek dalam menggambar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Mengkaji dan melukis corak struktur di alam sekitar seperti genting, corak fabrik, dawai mata punai dan lain-lain.
 2. Mereka satu corak tekstil daripada motif alam secara struktur ulangan dengan menggunakan garisan grid atau garisan struktur sebagai panduan
Tekun dan sabar dalam menghasilkan corak. Warna atau kertas warna MenganalisisMerancang

Berimaginasi

Memberi pandangan

Mengkritik

2

2.1

 

 

2.1.1

 

Seni dan KomunikasiCiptaan untuk pernyataan hasrat diri dan masyarakat melalui:

LUKISAN

 1. Penentuan tema dan tajuk
 2. Pengwujudan idea
 3. Media dan teknik
 4. Gubahan

 

  

 

 

 1. Mengetahui bahawa tumbuh-tumbuhan mempunyai ciri-ciri gubahan yang unik.
 2. Memahami struktur gubahan dalam lukisan kajian tumbuh-tumbuhan.
 3. Memahami alat-alat dan teknik melukis.
  

 

 

 1. Mengkaji keseimbangan subjek dalam ruang.
 2. Meneliti bentuk, jalinan, cahaya, warna dan bayang.
 3. Mendalami media dan teknik lukisan.
  

 

 

Menyedari tumbuh-tumbuhan mempunyai ciri-ciri yang unik.

  

 

 

Warna pensel, warna air, prn, pastel dan sebagainya.

Contoh-contoh karya.

MenyenaraiMengintepretasi

Berimaginasi

Memberi pandangan.

2.1.2

 

CATANCat Air

 1. Penentuan tema dan tajuk
 2. Pengwujudan idea
 3. Media dan teknik
 4. Gubahan

 

 1. Memahami tentang pecahan ruang dan kedudukan subjek dalam ruang
 2. Memahami tatacara penghasilan catan
 3. Memahami cat air dan teknik penggunaannya.
 1. Memerhati dan mengkaji sudut pandangan yang menarik dengan menggunakan tetingkap.
 2. Menghasilkan gubahan berdasarkan pecahan ruang hadapan, tengah dan belakang.
 3. Mengaplikasi teknik cat air.
Kemasyara-katan serta cintakan negara Menghargai sumbangan pelukis tanah air. Contoh-contoh catanCat air, berus dan kertas. MenganalisisMerancang

Berimaginasi

Mengkritik

2.1.3

 

CETAKAN

 1. Penentuan tema dan tajuk
 2. Pengwujudan idea
 3. Media dan teknik
 4. Gubahan

 

 1. Mengenali pelukis-pelukis tanah air dan menghargai sumbangan mereka terhadap karya-karya yang berbentuk cetakan.
 1. Mendalami teknik, media dan gubahan yang dihasilkan oleh pelukis tempatan.
Menghargai sumbangan pelukis tanah air. Lino, blok kayu lapis, strobod, pisau pengukir, kertas dan dakwat cetak MengintepretasiBerimaginasi

Menghubung-kaitkan

Memberi pandangan.

2.1.4

 

ARCA

 1. Penentuan tema dan tajuk
 2. Pengwujudan idea
 3. Media dan teknik
 4. Gubahan
 1. Memahami tatacara mereka bentuk sesebuah arca.
 2. Mengenali pengarca tempatan serta karya-karya mereka.
 1. Mereka bentuk sebuah arca bertema buah-buahan tempatan.
Menghargai warisan seni Gambar karya pengarca tempatanSabun, pisau pengukir. MenganalisisMerancang

Berimaginasi

2.2

 

Rekaan untuk perhubungan dan perdagangan melalui seni grafik 

LOGO

 1. Penentuan tema dan tajuk
 2. Pengwujudan idea
 3. Media dan teknik
 4. gubahan
 1. Memahami proses menggubah logo
 2. Mengetahui cara-cara menyesuaikan serta mengawal alat dan bahan
 3. Memahami maksud yang terkandung di dalam logo dan keindahan penciptanya.
 4. Memahami hasil kerja sendiri dari segi keaslian gubahan, kemasan dan kesesuaian logo dan tema.
 1. Mengumpul logo yang terdapat pada bahan bercetak seperti akhbar dan majalah.
 2. Mengkaji logo yang dikumpul dari aspek idea, fungsi dan jenis logo
Bertanggung-jawab. Buku tampalan behan bercetak kertas warnaAlat geomerti MengintepretasiBerimaginasi

Menghubung-kaitkan

Memberi pandangan.

2.3

 

ILUSTRASIRekaan ilustrasi untuk buku cerita

 

 1. Penentuan tema dan tajuk
 2. Pengwujudan idea
 3. Media dan teknik
 4. Gubahan
 5. Penilaian
 1. Memahami prinsip-prinsip membuat ilustrasi serta tatacara gubahannya.
 2. Memahami alat dan bahan serta teknik menghasilkan ilustrasi.
 1. Mengkaji ilustrasi yang terdapat dalam buku-buku bercetak di pasaran.
 2. Menghasilkan sketsa ilustrasi cerita dengan menentukan lokasi dan peristiwa yang hendak digambarkan.

 

 

 

 

 

Kemasyara-katan dan cintakan negara. Contoh-contoh buku ceritaWarna, berus dan kertas lukisan. MerancangBerimaginasi

Mengkritik

2.4

 

 

 

 

2.4.1

 

Barangan KrafReka bentuk kraf tradisional, tempatan dan kebangsaan.

 

BATIK LUKIS

 1. Penentuan tema motif bentuk dan fungsi
 2. Teknik dan proses
 3. Gubahan
 4. Penilaian
  

 

 

 

 1. Memahami kesesuaian corak tradisional dalam kraf serta fungsinya
 2. Memahami reka bentuk batik yang berasaskan alam.
 3. Memahami aspek-aspek kemasan dalam membatik
  

 

 

 

 1. Memperolehi kemahiran memproses batik lukis.
 2. Melakukan proses membatik dengan penggunaan canting yang betul
  

 

 

 

Cermat, teliti, sabar dan bersih

  

 

 

 

Alat dan bahan membatik,

Contoh-contoh karya batik.

  

 

 

 

Mengintepretasi

Menghubung-kaitkan

Berimaginasi Memberi pandangan.

2.4.2

 

ANYAMAN Kelarai

 1. Penentuan tema, motif dan fungsi
 2. Teknik bahan
 3. Penilaian
 1. Memahami kesesuaian corak tradisional dalam anyaman serta fungsinya
 2. Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam kelarai yang berasaskan alam.
 3. Memahami aspek-aspek kemasan dalam menganyam.

 

 1. Menentukan tema, motif dan fungsi.
 2. Mendalami tatacara menganyam
 3. Menghasilkan anyaman dengan teknik yang betul.
Cermat, teliti, sabar dan tekun. Mengkuang atau kertas warna dan pisau MenganalisisMerancang

Mengkritik

2.4.3

 

UKIRANUkiran bunga timbul

 1. Penentuan tema, motif dan fungsi
 2. Teknik dan proses
 3. Gubahan
 4. Penilaian
 1. Memahami kesesuaian corak tradisional dalam kraf ukiran serta fungsinya
 2. Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam ukiran yang berasaskan alam.
 3. Memahami aspek-aspek kemasan dalam ukiran
 1. Mempertingkatkan kemahiran dalam menghasilkan ukiran tradisional mengikut disiplinnya.
 2. Menghasilkan reka corak ukiran.
Berbangga dan cintakan kraf tradisional sebagai satu warisan bangsa.Bertanggungjawab, teliti, kerjasama dan bersih. Pisau pengukir, kertas pasir, syelek/kiwi dan kayu jelutong. MenganalisisMerancang

Berimaginasi

Mengkritik

Mengaitkan

2.4.5

 

TEMBIKARTeknik picit

 1. Penentuan tema, motif dan fungsi
 2. Teknik dan proses
 3. Gubahan
 4. Penilaian
 1. Memahami kesesuaian bentuk bekas dan fungsinya.
 2. Memperolehi kemahiran tangan dalam aktiviti membentuk dan membina di samping mempertajamkan kepekaan deria sentuh.
 1. Menggunakan alat dan bahan serta teknik dalam berbagai rekaan.
 2. Mendalami teknik picit dalam menghasilkan tembikar.
Menyedari dan peka terhadap sumbangan tembikar terhadap budaya dan penghidupan harian. Contoh-contoh tembikar. MenyenaraiMengintepretasi

Berimaginasi

Menghubung-kaitkan

Memberi pandangan.

2.4.6

 

KRAF BUKU

 1. Folio mudah
 2. Folio kulit keras

 

 1. Penentuan tema dan fungsi
 2. Teknik dan proses
 1. Mengenali dan memahami alat dan bahan yang digunakan untuk membuat folio
 2. Memahami langkah-langkah membuat folio bersampul dan folio kulit keras bertulang.
 1. Mendalami kemahiran dalam penggunaan alat dan bahan serta teknik penghasilan folio
Tekun, bekerjasama, sabar, teliti dan berdisiplin. Kad manila, gam, pisau, pembaris dan gunting. MenganalisisMerancang

Membuat pemerhatian yang tepat

Mengkritik

 

Baca baki entri ini »