Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 1

RANCANGAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

TINGKATAN 1

 

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

Minggu 1 1.0 PENGHASILAN SENI VISUAL

1.1ASAS SENI REKA

a. Unsur Seni

i. GARISAN

 1. Jenis garisan seperti
 1. kasar
 2. nipis
 3. berbulu

 

 

 

Meneroka pelbagai Unsur Seni dan Prinsip Rekaan dalam Asas Seni Reka

 

Aras 1

 1. Memahami garisan dalam konteks seni.
 2. Memahami jenis-jenis garisan.
 1. .
 

 

 1. Pelajar menghasilkan berbagai-bagai jenis garisan
 2. Pelajar menghasilkan kesan spontan dengan menggunakan pelbagai bahan.
 

 

 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang, Verbal Linguistik, Kecerdasan kinestetik
 

 

Pelbagai jenis alat tulis seperti pen, pensel, marker, krayon, .tali guni, urat kayu, daun, arang, nila, berus dan lain-lain.

Minggu 2
 1. Garisan di alam sekeliling
 1. benda alam
 2. benda buatan manusia
 1. Kajian kesan garisan melalui
 1. pelbagai media
 2. pelbagai teknik
 1. Garisan dan pergerakan.
Aras 2

 1. Memahami wujudnya garisan di alam sekeliling.
 2. Memahami pelbagai bahan memberi kesan garisan yang berlainan.
 1. Pelajar mencipta pergerakan dengan garisan.
 2. Pelajar menghasilkan satu teknik kajian garisan samada cetakan lino, saring sutera, anyaman.
 1. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 2. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
Kertas warna
Minggu 3
 1. Garisan dan corak.
 2. Garisan untuk menimbulkan bentuk.
 3. Garisan dan ruang
Aras 3

 1. Mencipta pergerakan ilusi dengan garisan
 2. Memahami susunan garisan dengan menimbulkan bentuk dalam lukisan dan catan
 1. Pelajar melukis beberapa bentuk, contohnya KUBUS dan memasukkan garisan dengan gaya susunan dan jarak yang berlainan.
 2. Pelajar menghasilkan satu sketsa
KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis Menurut urutan – kritis Pensel, pensel warna
Minggu 4 ii. RUPA

 1. Jenis rupa

(i) geometri

(ii) organik

 1. Rupa positif dan negatif.
 

Aras 1

 1. Mengenal dan membezakan rupa organik dan geometri.
 2. Mengenal rupa positif dan negatif.
 

 1. Hasilkan rupa contoh daun dengan menggunakan kertas hitam dan bewarna.
 2. Lukis 2 rupa geometri ( satu positif dan satu negatif)
 3. Hasilkan catan mono dengan menggunakan objek kutipan seperti daun atau tulang ikan.
 

 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik
 2. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 

Rajah-rajah matematik, gambar-gambar bahan organik, logo, huruf dan simbol

Minggu 5

 

 

 1. Rupa dan lambang.
 2. Rupa dan corak.
Aras 2

 1. Memahami lambang dihasilkan daripada rupa.
 1. Membuat corak ulangan struktur – mengenai rupa positif dan negatif.
 2. Capan Saring Sutera – Rupa POSITIF dan NEGATIF
 3. Hasilkan ‘mobail’ dengan rupa ………..
 4. Teknik warna atau kolaj
 5. Capan – Saring sutera
 6. Membuat pembalut hadiah, kulit album
 1. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
 2. KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis
 
Minggu 6
 1. Rupa dan muka taip.
Aras 3

 1. Memahami teknik penghasilan rupa muka taip.
 1. Gunting huruf pada akhbar dan lekatkan pada kertas lukisan .
 2. Membuat huruf BLOK (3 X 5) A – Z, 0 – 9.
 3. – Lanjutan latiahan membina huruf –

5 X 5 atau 4 X5

 1. Hasilkan POSTER
 2. Mencipta lambang dari objek yang mudah
KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis  
Minggu 7

 

 

iii. BENTUK

 1. Jenis bentuk
 1. konkrit
 2. ilusi
 1. Garisan dan bentuk.
 2. Rupa dan bentuk.
 3. .
 

 1.  
 1. Memahami bentuk konkrit dan ilusi.
 1.  
 1. Memahami garisan dapat mencipta bentuk konkrit dan ilusi.
 1.  
 

1. Hasilkan kerja binaan dari hasil-hasil /

bahan buangan.

2. Menghasilkan bentuk dalam catan.

3. Menghasilkan lukisan bergambar yang

bertemakan pemandangan ( penegasan

pada bentuk)

 

 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik
 2. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 

Kertas tumbuk, dan gam.

Minggu 8 UJIAN PENCAPAIAN 1

 

Minggu 9
 1. Membina bentuk.
 2. Bentuk manusia
 1.  
 1. Memahami rupa dapat mencipta bentuk.
 2. Menggambar hasil lukisan dengan penekanan kepada penghasilan bentuk di dalam ruang.
 1. Arca dari dawai, lidi, pencolek gigi dll. ( garisan menghasil bentuk)
 2. Hasilkan bunga, bakul, burung dari kertas warna.
 3. Melukis rakan – ‘shading’ supaya menimbulkan bentuk.
 4. lilit dawai pada objek contoh botol dan pergerakannya.
 1. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
 2. KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis, menurut urutan
Lidi, dawai halus
Minggu iv. JALINAN

 1. Jenis jalinan
 1. sentuh
 2. tampak
 1. Mengkaji bentuk jalinan.
 1.  
 1. Memahami jenis-jenis jalinan sentuh dan tampak.
 1.  
 1. Mengaitkan aktiviti jalinan dalam mencorak.

 

 

 1. Cipta satu kerjakolaj berdasarkan pungutan bahan yang menunjukkan jalinan.
 2. Menghasilkan kerja kolaj daripada keratin majalah atau surat khabar berdasarkan tema yang sesuai.

 

 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik
 2. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
Gambar buah nenas, daun, sisik ikan, tikar, tayar, anyaman,
Minggu
 1. Mencipta jalinan dengan pelbagai bahan.
 2. Mencipta jalinan dengan pelbagai teknik.
 1.  
 1. Merancang penggunaan bahan berjalinan dalam aktiviti kolaj.
 2. Menghasilkan satu penghasilan seni dengan menggunakan pelbagai bahan berjalinan
 1. Membuat capan dengan menggunakan bahan-bahan yang mempunyai permukaan yang berjalin. e.g. pelepah pisang.
 2. Lukis beberapa objek contoh cawan, botol, pasu, buah-buahan dan masukkan jalinan.
 1. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
 2. KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis
perca kain, kertas warna, gam, gunting dan sebagainya.
Minggu 12 UJIAN PENCAPAIAN 2
Minggu 13 v. RUANG

 1. Perhubungan ruang dan perspektif.
Aras 1

 1. Memahami pelbagai saiz dapat mewujudkan kesan ruang.
1. Lukisan diluar bilik darjah yang mempunyai unsur perspektif dan warna untuk menimbulkan ruang.
 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik
Kertas lukisan, cat air dan pensel.

Gambar pemandangan.

Minggu 14

 

 1. Perhubungan ruang dan perspektif.
Aras 3

Memahami konsep ruang dalam lukisan perspektif

1. Lukisan diluar bilik darjah yang mempunyai unsur perspektif dan warna untuk menimbulkan ruang.
 1. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat

 

Kertas lukisan, cat air dan pensel.

Gambar pemandangan.

Minggu 15
 1. Perhubungan ruang dan warna.
Aras 2

 1. Memahami warna dan ton dapat menimbulkan ruang di dalam hasil karya seni.
 
 1. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
Kertas lukisan, cat air dan pensel.

Gambar pemandangan.

Minggu 16
 1. Perhubungan ruang dan bentuk.
Aras 2

 1. Mewujudkan ciptaan ruang di dalam hasil seni
1. Hasilkan bulatan-bulatan warna tona warna
 1. KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis
 
Minggu 17 vi. WARNA

 1. Jenis warna
 1. Warna asas
 2. warna sekunder
 3. warna tertier
Aras 1

 1. Mengenal jenis-jenis warna.
 2. Mengetahui warna asas tidak boleh dihasilkan dengan campuran warna-warna lain
1. Pelajar mencampurkan 2 warna menjadi

warna sekunder.

2. Pelajar mencampurkan warna bersebelahan

dalam roda warna untuk menjadi warna

tertier.

 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik
Carta roda warna.

Cat air, berus, pembancuh warna

Minggu 18
 1. Kaitan warna dan suasana dalam alam sekeliling.
 2. Nilai warna:
 1. ton
 2. kroma
Aras 2

 1. Mengait warna seni tampak dengan warna alam sekeliling.
 2. Memilih nilai warna ton.
 3. Memahami wujudnya ton di alam sekeliling.
 4. Memahami gubahan sewarna
 1. Mencipta pelbagai jenis rupa dan warna untuk mobail.
 2. Menghasilkan kerja kolaj dengan jenis-jenis warna.
 3. Pelajar menghasilkan BUKU SKRAP
 4. Pelajar memilih satu warna asas dan mencampurkan dengan warna putih dalam nisbah yang berlainan.
  berus, pembancuh warna
Minggu 19- 20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
Minggu 21
 1. Gubahan warna
 1. Sewarna
 2. harmoni
 3. penggenap
Aras 2

 1. Memahami wujudnya warna panas dan sejuk serta kaitannya dengan alam sekeliling dan kegiatan seni lukis
 1. Hasil gubahan kerja kolaj dengan menggunakan tisu / selofone paper secara
 2. bertindih-tindih.
 3. Lukis satu reka corak yang mudah dengan satu warna dalam pelbagai ton
 4. Hasilkan satu corak berdasarkan warna HARMONI
 5. Menghasilkan gubahan warna
 6. PENGGENAP dan SEPANDUK atau POSTER
 7. Membuat corak bebas
 8. Melekatkan warna-warna tertentu pada sekeping kertas warna yang besar sedikit saiznya.
 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik
Carta roda warna.

Cat air, berus, pembancuh warna.

Minggu 22
 1. Suhu warna
 1. warna panas
 2. warna sejuk
 1. Warna bertindak.
 2. Warna perspektif.
 3.  
Aras 2

i. Memahami warna berubah mengikut jarak

 1. Mewarna pemandangan di luar bilik darjah.
 2. Melukis dan mewarna daripada keratan akhbar
 3. Menghasilkan gubahan seperti poster, mencorak, logo, kad ucapan.
 1. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 2. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
Cat air, berus, pembancuh warna.
Minggu 23 1.2 Prinsip Rekaan

i. HARMONI

 1. Kajian harmoni di alam sekeliling dari segi susunan bentuk dan warna serta corak tradisional seperti ukiran, anyaman dan tembikar.
 2. Aplikasi harmoni dalam aktiviti mencorak dan mereka bentuk.
 

 

Aras 1

 1. Memahami wujudnya harmoni dalam alam sekeliling dari segi susunan garisan, warna, rupa bentuk dan jalinan.

Aras 2

 1. Mamahami penggunaan harmoni dalam kegiatan aktiviti seni.

Aras 3

 1. Mengaplikasi penggunaan harmoni di dalam aktiviti seni.
 

 

1. Hasilkan Harmoni dalam mencorak ( kerja kolaj) – potong kertas dan tampal

2. Susun jaluran kertas ( yang dipotong) dan tampal pada kertas.

 

 

 

 1. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 2. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
 3. KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis
 

 

Rotan, mengkuang atau kertas warna.

Minggu 24 1.2.2 KONTRA

 1. Kajian penerokaan melalui penggunaan unsur-unsur seni.
 2. Aplikasi kontra dalam aktiviti seni
 1. corak
 2. Poster
 3. menggambar
 

Aras 1

 1. Memahami penggunaan unsur-unsur seni serta kombinasinya untuk menimbulkan konrta dalam aktiviti seni.

Aras 2

 1. Menghasilkan lukisan yang bertemakan kontra

Aras 3

 1. Membezakan harmoni dan kontra.
 2. Merancang dan menghasilkan lukisan yang berkonsepkan kontra
 

Tema POSTER – Jauhi Dadah. Gaya POINTILISME. ( Titik-titik )

 

 1. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 2. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
 3. KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis
 

Kertas warna , gam dan gunting.

Minggu 25 iii. PENEGASAN

 1. Kajian penegasan.
 2. Fokus dalam sesuatu susunan seperti yang terdapat dalam
 1. alam sekeliling
 2. lukisan atau corak
 3. kerja 3 D
 1. Aplikasi penegasan dalam aktiviti mencorak dan menggambar.
 

Aras 1

 1. Memahami maksud penegasan di dalam konteks seni.

Aras 2

 1. Memahami wujudnya penegasan pada alam sekeliling.

Aras 3

 1. Memahami penggunaan penegasan dalam lukisan, catan dan aktiviti seni.
 

Membuat corak, Poster atau catan.

 

 1. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 2. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
 3. KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis
 

Contoh poster, iklan, pembungkusan dan lain-lain.

Minggu 26 UJIAN PENCAPAIAN 3
Minggu 27 iv. IMBANGAN

 1. Kajian imbangan

(i) alam sekeliling –susunan bentuk

(ii) Corak dan motif – rupa dan warna

 1. Aplikasi imbangan dalam aktiviti

(i) mencorak

(ii) kraf – ukiran anyaman

 

 

Aras 1

 1. Memahami makna imbangan
 2. Memahami imbangan terdapat pada objek alam semulajadi dan buatan manusia.

Aras 2

 1. Memahami imbangan dalam corak dan motif.

Aras 3

 1. Mengetahui fungsi imbangan di dalam menggambar dan rekaan grafik.
 2. Mengaplikasikan prinsip imbangan di dalam karya seni

 

 

Buat susunan corak – imbangan simitri dan tidak simitri.

 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang, Verbal Linguistik, Kecerdasan kinestetik
 2. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 3. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
 4. KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis

Menurut urutan – kritis

Gambar-gambar objek alam yang seimbang. Ketas lukisan warna dan berus.
Minggu 28 v. PERGERAKAN DAN IRAMA

 1. Kajian pergerakan
 1. alam sekeliling, kesan garisan
 2. lukisan atau catan, garisan, rupa
 

Aras 1

 1. Memahami pergerakan dalam konteks seni

Aras 2

 1. Mengetahui pergerakan boleh dihasilkan dalam bentuk seni tampak
 2. Memahami penggunaan unsur-unsur seni untuk menimbulkan pergerakan.

Aras 3

 1. Memahami penggunaan pergerakan dalam hasil kerja seni.
 

Membuat corak, Poster atau catan.

 

 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang, Verbal Linguistik, Kecerdasan kinestetik
 2. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 3. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
 4. KBKK Menurut urutan – kritis
 

Cat air, berus dan kertas lukisan.

Contoh-contoh catan dan gambar.

Minggu 29 vi. KEPELBAGAIAN

v. KESATUAN

 

Aras 1

 1. Memahami makna kepelbagaian dan kesatuan

Aras 2

 1. Mengetahui kepelbagaian dan kesatuan menambahkan nilai di dalam karya seni.

Aras 3

 1. Mengaplikasikan kepelbagaian dan kesatuan di dalam kerja seni.
 

Membuat corak, Poster atau catan.

 

 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang,
 2. Konstruktivisme
 3. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 4. KBKK – membanding dan membeza – kritis. Menjana idea – kritis
 

Warna air, warna poster, berus dll.

Minggu 30 2. SENI HALUS

 1. Lukisan
 1. garisan selari
 2. garisan zig zag
 

Memahami proses penghasilan Seni Visual dan berkomunikasi dalam semua bidang Seni Halus berkaitan :

 1. idea dan proses
 1. mesej/kandungan
 2. pengwujudan idea
 3. olahan idea
 1. Olahan karya
 1. Asas Seni Reka
 2. Media
 3. Alat

Aras 1

 1. Menghasilkan lakaran dalam proses penghasilan karya Seni Halus

Aras 2

 1. Memahami perspektif dan kadar banding dalam membuat lakaran.
 2. Membuat kemasan hasil kerja.

Aras 3

 1. Melukis dan mengaplikasi teknik pelukisan . (rendering)
 2. Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada:
 1.  
  • kadar banding
  • hubungkaitan kedudukan objek
  • perspektif
  • satah
  • imbangan
 1. mengaplikasi perisian computer yang sesuai dalam kerja seni halus
 2. proses penyediaan portfolio
 

Membuat lukisan

 

 1. Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang, Verbal Linguistik, Kecerdasan kinestetik
 2. Konstruktivisme Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 

Dakwat, arang

Minggu 31
 1. Catan

i. impasto

ii. kecatan (paintery)

Sda Membuat catan cat air tentang sesuatu tajuk mudah. Teknik basah / Kering. Sda Catan – warna poster, warna air
Minggu 32
 1. Arca

i. assemblaj

ii. stabail

iii. mobail

Sda Membentuk arca dari kertas tebal atau bahan-

bahan buangan.

Sda Arca – media campuran, bahan kutipan,
Minggu 33 d. Cetakan

i. timbulan

ii. stensilan

iii. monoprint

Sda Membuat cetakan menggunakan bahan-bahan –

Ubi Kentang / Lino

Sda Cetakan – lino, kayu, kertas
Minggu 34 6. Komunikasi Visual

a) Rekabentuk Grafik

i) Tipografik

ii) Poster

iii) Senireka tanda

iv)Persembahan

v) Dokumentasi

1. Memahami proses merekabentuk iaitu :

a) Olahan asas senireka

b) Proses

c) Alat

d) Media

e) Teknik

Membuat POSTER bertemakan

KEBERSIHAN.

Teknik Poster

 • warna tebal dan terang
 • warna penggenap
 • mudah difahami
 • lukisan berbentuk GRAFIK

5. Membuat corak untuk kertas pembungkus – catan atau kolaj.

  Warna poster
Minggu 35 1.4 KRAF TRADISIONAL

a. Tembikar

 

 

b. Anyaman

Mengetahui dan menambah kemahiran dalam seni tembikar dan anyaman

 

Aras 1

 •  
  •  
   1. Menyenarai fungsi tembikar dan anyaman
   2. Membuat tembikat dan anyaman menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai

Aras 2

 1. Menyatakan sejarah tembikar dan anyaman tempatan
 2. Mengenali beberapa tokoh kraf
 3. Menentukan teknik, motif, bentuk dan ragam hias berdasarkan kawasan, daerah atau negeri tertentu
 4. Mereka bentuk kraf tradisional dalam bentuk 2 D

Aras 3

 1. Merekacipta kraf tembikar dan anyaman dengan menggunakan bahan, alat dan teknik yang berkaitan
 2. Menghasilka ragam hias yang sesuai
 3. Membakar tembikar dan kemasan hasil anyaman
 4. Membuat apresiasi reka bentuk kraf tembikar dan anyaman dengan memberi perhatian kepada fungsi, nilai, budaya, kemasan, dan pemeliharaan.
1. Membuat anyaman kertas

2. Membuat tembikar teknik picitan.

 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang,
 2. Konstruktivisme
 3. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 4. KBKK – membanding dan membeza – kritis. Menjana idea – kritis
 1. Contoh-contoh karya anyaman dan tembikar
 2. Transparency, OHP.
 3. Tanah liat atau plastesin
 4. Kertas warna, kertas lukisan, gam dan gunting
Minggu 36

 

 

 

2.0 SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL

a. Perkembangan Seni Visual di Malaysia

i. Seni Halus

ii. Kraf Tradisional

a. Tembikar

b. Anyaman

 

 

 

Memahami dan menghargai warisan budaya Seni halus dan kraf tradisional tanah air dan negara lain.

 

Aras 1

 1. Menyatakan sejarah seni halus Malaysia sebelum merdeka dari aspek tokoh dan karya.

Aras 2

 1. Mendokumentasi sejarah seni halus di malaysia dari aspek pengenalan dan tokoh serta sumbangan mereka.
 2. Perbincangan tentang kepentingan seni visual dalam bidang kehidupan.

Aras 3

 1. Menjelaskan perkembangan kraf tembikar dan anyaman dari aspek :
 • Pengenalan
 • Tokoh dan sumbangan
 1. Membuat perbandingan perkembangan seni visual dalam kehidupan dan budaya masyarakat
 2. Menyediakan folio.
 

 

 

a) Kajian Maklumat

b) Dokumentasi maklumat

c) Perbincangan

d) Portfolio

e) Lawatan

f) Lakunan

 

 

 

 1. Pembelajaran Akses Kendiri
 2. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 3. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
 4. KBKK – mengumpul dan mengelaskan – kritis
 

 

 

Tayangan LCD tentang seni halus, contoh-contoh anyaman dan tembikar.

Minggu 37-38

 

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

 

 

Ulangkaji

 

 

CUTI AKHIR TAHUN