Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 1

RANCANGAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

TINGKATAN 1

 

Bulan /Minggu

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

Minggu 1 1.0 PENGHASILAN SENI VISUAL

1.1ASAS SENI REKA

a. Unsur Seni

i. GARISAN

 1. Jenis garisan seperti
 1. kasar
 2. nipis
 3. berbulu

 

 

 

Meneroka pelbagai Unsur Seni dan Prinsip Rekaan dalam Asas Seni Reka

 

Aras 1

 1. Memahami garisan dalam konteks seni.
 2. Memahami jenis-jenis garisan.
 1. .
 

 

 1. Pelajar menghasilkan berbagai-bagai jenis garisan
 2. Pelajar menghasilkan kesan spontan dengan menggunakan pelbagai bahan.
 

 

 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang, Verbal Linguistik, Kecerdasan kinestetik
 

 

Pelbagai jenis alat tulis seperti pen, pensel, marker, krayon, .tali guni, urat kayu, daun, arang, nila, berus dan lain-lain.

Minggu 2
 1. Garisan di alam sekeliling
 1. benda alam
 2. benda buatan manusia
 1. Kajian kesan garisan melalui
 1. pelbagai media
 2. pelbagai teknik
 1. Garisan dan pergerakan.
Aras 2

 1. Memahami wujudnya garisan di alam sekeliling.
 2. Memahami pelbagai bahan memberi kesan garisan yang berlainan.
 1. Pelajar mencipta pergerakan dengan garisan.
 2. Pelajar menghasilkan satu teknik kajian garisan samada cetakan lino, saring sutera, anyaman.
 1. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 2. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
Kertas warna
Minggu 3
 1. Garisan dan corak.
 2. Garisan untuk menimbulkan bentuk.
 3. Garisan dan ruang
Aras 3

 1. Mencipta pergerakan ilusi dengan garisan
 2. Memahami susunan garisan dengan menimbulkan bentuk dalam lukisan dan catan
 1. Pelajar melukis beberapa bentuk, contohnya KUBUS dan memasukkan garisan dengan gaya susunan dan jarak yang berlainan.
 2. Pelajar menghasilkan satu sketsa
KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis Menurut urutan – kritis Pensel, pensel warna
Minggu 4 ii. RUPA

 1. Jenis rupa

(i) geometri

(ii) organik

 1. Rupa positif dan negatif.
 

Aras 1

 1. Mengenal dan membezakan rupa organik dan geometri.
 2. Mengenal rupa positif dan negatif.
 

 1. Hasilkan rupa contoh daun dengan menggunakan kertas hitam dan bewarna.
 2. Lukis 2 rupa geometri ( satu positif dan satu negatif)
 3. Hasilkan catan mono dengan menggunakan objek kutipan seperti daun atau tulang ikan.
 

 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik
 2. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 

Rajah-rajah matematik, gambar-gambar bahan organik, logo, huruf dan simbol

Minggu 5

 

 

 1. Rupa dan lambang.
 2. Rupa dan corak.
Aras 2

 1. Memahami lambang dihasilkan daripada rupa.
 1. Membuat corak ulangan struktur – mengenai rupa positif dan negatif.
 2. Capan Saring Sutera – Rupa POSITIF dan NEGATIF
 3. Hasilkan ‘mobail’ dengan rupa ………..
 4. Teknik warna atau kolaj
 5. Capan – Saring sutera
 6. Membuat pembalut hadiah, kulit album
 1. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
 2. KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis
 
Minggu 6
 1. Rupa dan muka taip.
Aras 3

 1. Memahami teknik penghasilan rupa muka taip.
 1. Gunting huruf pada akhbar dan lekatkan pada kertas lukisan .
 2. Membuat huruf BLOK (3 X 5) A – Z, 0 – 9.
 3. – Lanjutan latiahan membina huruf –

5 X 5 atau 4 X5

 1. Hasilkan POSTER
 2. Mencipta lambang dari objek yang mudah
KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis  
Minggu 7

 

 

iii. BENTUK

 1. Jenis bentuk
 1. konkrit
 2. ilusi
 1. Garisan dan bentuk.
 2. Rupa dan bentuk.
 3. .
 

 1.  
 1. Memahami bentuk konkrit dan ilusi.
 1.  
 1. Memahami garisan dapat mencipta bentuk konkrit dan ilusi.
 1.  
 

1. Hasilkan kerja binaan dari hasil-hasil /

bahan buangan.

2. Menghasilkan bentuk dalam catan.

3. Menghasilkan lukisan bergambar yang

bertemakan pemandangan ( penegasan

pada bentuk)

 

 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik
 2. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 

Kertas tumbuk, dan gam.

Minggu 8 UJIAN PENCAPAIAN 1

 

Minggu 9
 1. Membina bentuk.
 2. Bentuk manusia
 1.  
 1. Memahami rupa dapat mencipta bentuk.
 2. Menggambar hasil lukisan dengan penekanan kepada penghasilan bentuk di dalam ruang.
 1. Arca dari dawai, lidi, pencolek gigi dll. ( garisan menghasil bentuk)
 2. Hasilkan bunga, bakul, burung dari kertas warna.
 3. Melukis rakan – ‘shading’ supaya menimbulkan bentuk.
 4. lilit dawai pada objek contoh botol dan pergerakannya.
 1. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
 2. KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis, menurut urutan
Lidi, dawai halus
Minggu iv. JALINAN

 1. Jenis jalinan
 1. sentuh
 2. tampak
 1. Mengkaji bentuk jalinan.
 1.  
 1. Memahami jenis-jenis jalinan sentuh dan tampak.
 1.  
 1. Mengaitkan aktiviti jalinan dalam mencorak.

 

 

 1. Cipta satu kerjakolaj berdasarkan pungutan bahan yang menunjukkan jalinan.
 2. Menghasilkan kerja kolaj daripada keratin majalah atau surat khabar berdasarkan tema yang sesuai.

 

 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik
 2. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
Gambar buah nenas, daun, sisik ikan, tikar, tayar, anyaman,
Minggu
 1. Mencipta jalinan dengan pelbagai bahan.
 2. Mencipta jalinan dengan pelbagai teknik.
 1.  
 1. Merancang penggunaan bahan berjalinan dalam aktiviti kolaj.
 2. Menghasilkan satu penghasilan seni dengan menggunakan pelbagai bahan berjalinan
 1. Membuat capan dengan menggunakan bahan-bahan yang mempunyai permukaan yang berjalin. e.g. pelepah pisang.
 2. Lukis beberapa objek contoh cawan, botol, pasu, buah-buahan dan masukkan jalinan.
 1. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
 2. KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis
perca kain, kertas warna, gam, gunting dan sebagainya.
Minggu 12 UJIAN PENCAPAIAN 2
Minggu 13 v. RUANG

 1. Perhubungan ruang dan perspektif.
Aras 1

 1. Memahami pelbagai saiz dapat mewujudkan kesan ruang.
1. Lukisan diluar bilik darjah yang mempunyai unsur perspektif dan warna untuk menimbulkan ruang.
 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik
Kertas lukisan, cat air dan pensel.

Gambar pemandangan.

Minggu 14

 

 1. Perhubungan ruang dan perspektif.
Aras 3

Memahami konsep ruang dalam lukisan perspektif

1. Lukisan diluar bilik darjah yang mempunyai unsur perspektif dan warna untuk menimbulkan ruang.
 1. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat

 

Kertas lukisan, cat air dan pensel.

Gambar pemandangan.

Minggu 15
 1. Perhubungan ruang dan warna.
Aras 2

 1. Memahami warna dan ton dapat menimbulkan ruang di dalam hasil karya seni.
 
 1. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
Kertas lukisan, cat air dan pensel.

Gambar pemandangan.

Minggu 16
 1. Perhubungan ruang dan bentuk.
Aras 2

 1. Mewujudkan ciptaan ruang di dalam hasil seni
1. Hasilkan bulatan-bulatan warna tona warna
 1. KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis
 
Minggu 17 vi. WARNA

 1. Jenis warna
 1. Warna asas
 2. warna sekunder
 3. warna tertier
Aras 1

 1. Mengenal jenis-jenis warna.
 2. Mengetahui warna asas tidak boleh dihasilkan dengan campuran warna-warna lain
1. Pelajar mencampurkan 2 warna menjadi

warna sekunder.

2. Pelajar mencampurkan warna bersebelahan

dalam roda warna untuk menjadi warna

tertier.

 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik
Carta roda warna.

Cat air, berus, pembancuh warna

Minggu 18
 1. Kaitan warna dan suasana dalam alam sekeliling.
 2. Nilai warna:
 1. ton
 2. kroma
Aras 2

 1. Mengait warna seni tampak dengan warna alam sekeliling.
 2. Memilih nilai warna ton.
 3. Memahami wujudnya ton di alam sekeliling.
 4. Memahami gubahan sewarna
 1. Mencipta pelbagai jenis rupa dan warna untuk mobail.
 2. Menghasilkan kerja kolaj dengan jenis-jenis warna.
 3. Pelajar menghasilkan BUKU SKRAP
 4. Pelajar memilih satu warna asas dan mencampurkan dengan warna putih dalam nisbah yang berlainan.
  berus, pembancuh warna
Minggu 19- 20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
Minggu 21
 1. Gubahan warna
 1. Sewarna
 2. harmoni
 3. penggenap
Aras 2

 1. Memahami wujudnya warna panas dan sejuk serta kaitannya dengan alam sekeliling dan kegiatan seni lukis
 1. Hasil gubahan kerja kolaj dengan menggunakan tisu / selofone paper secara
 2. bertindih-tindih.
 3. Lukis satu reka corak yang mudah dengan satu warna dalam pelbagai ton
 4. Hasilkan satu corak berdasarkan warna HARMONI
 5. Menghasilkan gubahan warna
 6. PENGGENAP dan SEPANDUK atau POSTER
 7. Membuat corak bebas
 8. Melekatkan warna-warna tertentu pada sekeping kertas warna yang besar sedikit saiznya.
 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Kecerdasan kinestetik
Carta roda warna.

Cat air, berus, pembancuh warna.

Minggu 22
 1. Suhu warna
 1. warna panas
 2. warna sejuk
 1. Warna bertindak.
 2. Warna perspektif.
 3.  
Aras 2

i. Memahami warna berubah mengikut jarak

 1. Mewarna pemandangan di luar bilik darjah.
 2. Melukis dan mewarna daripada keratan akhbar
 3. Menghasilkan gubahan seperti poster, mencorak, logo, kad ucapan.
 1. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 2. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
Cat air, berus, pembancuh warna.
Minggu 23 1.2 Prinsip Rekaan

i. HARMONI

 1. Kajian harmoni di alam sekeliling dari segi susunan bentuk dan warna serta corak tradisional seperti ukiran, anyaman dan tembikar.
 2. Aplikasi harmoni dalam aktiviti mencorak dan mereka bentuk.
 

 

Aras 1

 1. Memahami wujudnya harmoni dalam alam sekeliling dari segi susunan garisan, warna, rupa bentuk dan jalinan.

Aras 2

 1. Mamahami penggunaan harmoni dalam kegiatan aktiviti seni.

Aras 3

 1. Mengaplikasi penggunaan harmoni di dalam aktiviti seni.
 

 

1. Hasilkan Harmoni dalam mencorak ( kerja kolaj) – potong kertas dan tampal

2. Susun jaluran kertas ( yang dipotong) dan tampal pada kertas.

 

 

 

 1. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 2. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
 3. KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis
 

 

Rotan, mengkuang atau kertas warna.

Minggu 24 1.2.2 KONTRA

 1. Kajian penerokaan melalui penggunaan unsur-unsur seni.
 2. Aplikasi kontra dalam aktiviti seni
 1. corak
 2. Poster
 3. menggambar
 

Aras 1

 1. Memahami penggunaan unsur-unsur seni serta kombinasinya untuk menimbulkan konrta dalam aktiviti seni.

Aras 2

 1. Menghasilkan lukisan yang bertemakan kontra

Aras 3

 1. Membezakan harmoni dan kontra.
 2. Merancang dan menghasilkan lukisan yang berkonsepkan kontra
 

Tema POSTER – Jauhi Dadah. Gaya POINTILISME. ( Titik-titik )

 

 1. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 2. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
 3. KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis
 

Kertas warna , gam dan gunting.

Minggu 25 iii. PENEGASAN

 1. Kajian penegasan.
 2. Fokus dalam sesuatu susunan seperti yang terdapat dalam
 1. alam sekeliling
 2. lukisan atau corak
 3. kerja 3 D
 1. Aplikasi penegasan dalam aktiviti mencorak dan menggambar.
 

Aras 1

 1. Memahami maksud penegasan di dalam konteks seni.

Aras 2

 1. Memahami wujudnya penegasan pada alam sekeliling.

Aras 3

 1. Memahami penggunaan penegasan dalam lukisan, catan dan aktiviti seni.
 

Membuat corak, Poster atau catan.

 

 1. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 2. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
 3. KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis
 

Contoh poster, iklan, pembungkusan dan lain-lain.

Minggu 26 UJIAN PENCAPAIAN 3
Minggu 27 iv. IMBANGAN

 1. Kajian imbangan

(i) alam sekeliling –susunan bentuk

(ii) Corak dan motif – rupa dan warna

 1. Aplikasi imbangan dalam aktiviti

(i) mencorak

(ii) kraf – ukiran anyaman

 

 

Aras 1

 1. Memahami makna imbangan
 2. Memahami imbangan terdapat pada objek alam semulajadi dan buatan manusia.

Aras 2

 1. Memahami imbangan dalam corak dan motif.

Aras 3

 1. Mengetahui fungsi imbangan di dalam menggambar dan rekaan grafik.
 2. Mengaplikasikan prinsip imbangan di dalam karya seni

 

 

Buat susunan corak – imbangan simitri dan tidak simitri.

 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang, Verbal Linguistik, Kecerdasan kinestetik
 2. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 3. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
 4. KBKK – mengumpul dan mengelaskkan – kritis

Menurut urutan – kritis

Gambar-gambar objek alam yang seimbang. Ketas lukisan warna dan berus.
Minggu 28 v. PERGERAKAN DAN IRAMA

 1. Kajian pergerakan
 1. alam sekeliling, kesan garisan
 2. lukisan atau catan, garisan, rupa
 

Aras 1

 1. Memahami pergerakan dalam konteks seni

Aras 2

 1. Mengetahui pergerakan boleh dihasilkan dalam bentuk seni tampak
 2. Memahami penggunaan unsur-unsur seni untuk menimbulkan pergerakan.

Aras 3

 1. Memahami penggunaan pergerakan dalam hasil kerja seni.
 

Membuat corak, Poster atau catan.

 

 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang, Verbal Linguistik, Kecerdasan kinestetik
 2. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 3. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
 4. KBKK Menurut urutan – kritis
 

Cat air, berus dan kertas lukisan.

Contoh-contoh catan dan gambar.

Minggu 29 vi. KEPELBAGAIAN

v. KESATUAN

 

Aras 1

 1. Memahami makna kepelbagaian dan kesatuan

Aras 2

 1. Mengetahui kepelbagaian dan kesatuan menambahkan nilai di dalam karya seni.

Aras 3

 1. Mengaplikasikan kepelbagaian dan kesatuan di dalam kerja seni.
 

Membuat corak, Poster atau catan.

 

 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang,
 2. Konstruktivisme
 3. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 4. KBKK – membanding dan membeza – kritis. Menjana idea – kritis
 

Warna air, warna poster, berus dll.

Minggu 30 2. SENI HALUS

 1. Lukisan
 1. garisan selari
 2. garisan zig zag
 

Memahami proses penghasilan Seni Visual dan berkomunikasi dalam semua bidang Seni Halus berkaitan :

 1. idea dan proses
 1. mesej/kandungan
 2. pengwujudan idea
 3. olahan idea
 1. Olahan karya
 1. Asas Seni Reka
 2. Media
 3. Alat

Aras 1

 1. Menghasilkan lakaran dalam proses penghasilan karya Seni Halus

Aras 2

 1. Memahami perspektif dan kadar banding dalam membuat lakaran.
 2. Membuat kemasan hasil kerja.

Aras 3

 1. Melukis dan mengaplikasi teknik pelukisan . (rendering)
 2. Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada:
 1.  
  • kadar banding
  • hubungkaitan kedudukan objek
  • perspektif
  • satah
  • imbangan
 1. mengaplikasi perisian computer yang sesuai dalam kerja seni halus
 2. proses penyediaan portfolio
 

Membuat lukisan

 

 1. Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang, Verbal Linguistik, Kecerdasan kinestetik
 2. Konstruktivisme Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 

Dakwat, arang

Minggu 31
 1. Catan

i. impasto

ii. kecatan (paintery)

Sda Membuat catan cat air tentang sesuatu tajuk mudah. Teknik basah / Kering. Sda Catan – warna poster, warna air
Minggu 32
 1. Arca

i. assemblaj

ii. stabail

iii. mobail

Sda Membentuk arca dari kertas tebal atau bahan-

bahan buangan.

Sda Arca – media campuran, bahan kutipan,
Minggu 33 d. Cetakan

i. timbulan

ii. stensilan

iii. monoprint

Sda Membuat cetakan menggunakan bahan-bahan –

Ubi Kentang / Lino

Sda Cetakan – lino, kayu, kertas
Minggu 34 6. Komunikasi Visual

a) Rekabentuk Grafik

i) Tipografik

ii) Poster

iii) Senireka tanda

iv)Persembahan

v) Dokumentasi

1. Memahami proses merekabentuk iaitu :

a) Olahan asas senireka

b) Proses

c) Alat

d) Media

e) Teknik

Membuat POSTER bertemakan

KEBERSIHAN.

Teknik Poster

 • warna tebal dan terang
 • warna penggenap
 • mudah difahami
 • lukisan berbentuk GRAFIK

5. Membuat corak untuk kertas pembungkus – catan atau kolaj.

  Warna poster
Minggu 35 1.4 KRAF TRADISIONAL

a. Tembikar

 

 

b. Anyaman

Mengetahui dan menambah kemahiran dalam seni tembikar dan anyaman

 

Aras 1

 •  
  •  
   1. Menyenarai fungsi tembikar dan anyaman
   2. Membuat tembikat dan anyaman menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai

Aras 2

 1. Menyatakan sejarah tembikar dan anyaman tempatan
 2. Mengenali beberapa tokoh kraf
 3. Menentukan teknik, motif, bentuk dan ragam hias berdasarkan kawasan, daerah atau negeri tertentu
 4. Mereka bentuk kraf tradisional dalam bentuk 2 D

Aras 3

 1. Merekacipta kraf tembikar dan anyaman dengan menggunakan bahan, alat dan teknik yang berkaitan
 2. Menghasilka ragam hias yang sesuai
 3. Membakar tembikar dan kemasan hasil anyaman
 4. Membuat apresiasi reka bentuk kraf tembikar dan anyaman dengan memberi perhatian kepada fungsi, nilai, budaya, kemasan, dan pemeliharaan.
1. Membuat anyaman kertas

2. Membuat tembikar teknik picitan.

 1. Teori Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, Visual ruang,
 2. Konstruktivisme
 3. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 4. KBKK – membanding dan membeza – kritis. Menjana idea – kritis
 1. Contoh-contoh karya anyaman dan tembikar
 2. Transparency, OHP.
 3. Tanah liat atau plastesin
 4. Kertas warna, kertas lukisan, gam dan gunting
Minggu 36

 

 

 

2.0 SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL

a. Perkembangan Seni Visual di Malaysia

i. Seni Halus

ii. Kraf Tradisional

a. Tembikar

b. Anyaman

 

 

 

Memahami dan menghargai warisan budaya Seni halus dan kraf tradisional tanah air dan negara lain.

 

Aras 1

 1. Menyatakan sejarah seni halus Malaysia sebelum merdeka dari aspek tokoh dan karya.

Aras 2

 1. Mendokumentasi sejarah seni halus di malaysia dari aspek pengenalan dan tokoh serta sumbangan mereka.
 2. Perbincangan tentang kepentingan seni visual dalam bidang kehidupan.

Aras 3

 1. Menjelaskan perkembangan kraf tembikar dan anyaman dari aspek :
 • Pengenalan
 • Tokoh dan sumbangan
 1. Membuat perbandingan perkembangan seni visual dalam kehidupan dan budaya masyarakat
 2. Menyediakan folio.
 

 

 

a) Kajian Maklumat

b) Dokumentasi maklumat

c) Perbincangan

d) Portfolio

e) Lawatan

f) Lakunan

 

 

 

 1. Pembelajaran Akses Kendiri
 2. Pembelajaran masteri – menguasai hasil maklumat
 3. Pembelajaran konstektual – memproses maklumat.
 4. KBKK – mengumpul dan mengelaskan – kritis
 

 

 

Tayangan LCD tentang seni halus, contoh-contoh anyaman dan tembikar.

Minggu 37-38

 

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

 

 

Ulangkaji

 

 

CUTI AKHIR TAHUN

             

Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 4

 

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 4

 

MINGGU

TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

STRATEGI

P & P

 

 

1

 

   

 1. Pengenalan PSV Ting. 4
 2. Penerangan Format Peperiksaan PSV SPM
 3. Penghasilan Seni Visual
 1.  
  1. Asas Seni Reka

(diaplikasikan secara

bersepadu dalam

penghasilan Seni Visual)

 

 

Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan:

 1. Idea dan proses
 1. mesej / kandungan
 2. pengwujudan idea
 3. olahan idea
 1. Olahan karya
 1. Asas Seni Reka
 2. Media
 3. Teknik penghasilan

 

 

 1. Memperkenalkan Kertas 2611
 2. Perbincangan tentang Teori seni
 3. Ulangkaji Asas Seni Reka

 

 

KBKK – Kritis dan Kreatif

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Kontekstual

KMD

 

Belajar Cara Belajar

 

 

 

2 – 3

 

   

Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Seni Halus

a. Lukisan

i. Penerokaan teknik lukisan

– lorekan

– gurisan

– lutsinar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aras 1

 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus.
 2. Membuat karya seni secara ikhlas dan kreatif.

Aras 2

 1. Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan.
 2. Menjalankan aktiviti secara terancang.

Aras 3

 1. Memahami cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran.

 

 

 

 

 

Lukisan dengan pelbagai media dan teknik

Media seperti:

 1. pensel
 2. pensel warna
 3. arang
 4. krayon
 5. pastel

Teknik lukisan:

 1. garisan kontor
 2. garisan beralun
 3. garisan lorek
 4. garisan silang pangkah

 

 

 

 

 

 

 

Pelajar menghasilkan kerja seni berdasarkan idea dan proses melalui:

1. mesej/kandungan

 1. pengwujudan

    idea

 1. olahan idea
 

KBKK – Kritis dan Kreatif

 

Teori Kecerdasab Pelbagai

 

Belajar Cara Belajar

 

Kontekstual

 

Konstruktivisme

 

Pembelajaran Masteri

 

 

4 – 5

   

Penghasilan Seni Visual

1.2 Seni Halus

b. Arca

i. Penerokaan teknik dan media

– simen, logam, media campuran

– acuan, luakan, timbulan, kinetik

 

 

Aras 1

 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus.
 2. Membuat karya seni secara ikhlas dan kreatif.

 

Aras 2

 1. Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan.
 2. Menjalankan aktiviti secara terancang.

 

Aras 3

 1. Memahami cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran.

 

 

 

 

 

Membuat arca dengan pelbagai media dan teknik

Media seperti:

 1. simen
 2. logam
 3. media campuran

Teknik lukisan:

 1. acuan
 2. luakan
 3. timbilan
 4. kinetik

 

Murid menghasilkan kerja seni berdasarkan idea dan proses melalui:

a. mesej/kandungan

b pengwujudan idea

c. olahan idea

 

KBKK – Kritis dan Kreatif

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Belajar Cara Belajar

 

Kontekstual

 

Konstruktivisme

 

Pembelajaran Masteri

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Komunikasi Visual

a. Reka Bentuk Grafik

i. Identiti Korporat

 

Memahami proses mereka bentuk:

1. Mengenalpasti masalah

   (spesifikasi)

2. Kajian dan penyelidikan

    §   Idea

    §                    Cara penyelesaian

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Proses membuat

 1. Proses
 2.     Teknik
 3.     Penilaian semula

 

 

Aras 1

 1. Menggunakan pelbagai jenis muka taip.
 2. Mengaplikasikan Asas Seni Reka secara kritis dan kretif dalam pencarian idea serta penghasilan kerja Seni Visual

 

Aras 2

 1. Mengintepretasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi melalui eksperimentasi gayaan.

 

 1. Menghasilkan karya 2D dengan menggunakan alat, bahan, dan teknik yang sesuai.
 2. Mengolah hasil kerja dengan memberi perhatian kepada:
  • Kadar banding
  • Reka letak
  • Muka taip
  • Satah
  • Imbangan

Aras 3

 1. Berkomunikasi melalui aktiviti dan hasil karya

 

 

Pelajar menghasilkan reka bentuk Identiti Korporat

Murid menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui:

 1. mengenalpasti masalah (spesifikasi)

b. pemyelidikan (idea)

c. proses membuat

d. penilaian semula

 

Alat dan media:

 1. pen
 2. pensel
 3. pen teknikal
 4. cat poster
 5. dakwat
 6. media campuran
 7. berus
 8. set geometri
 9. komputer dan perisian
 10. pen kaligrafi

 

Teknik:

 1. lukisan
 2. kecatan (painterly) berbantukan ICT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBKK – Kritis dan Kreatif

 

 

 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

 

 

 

Kontekstual

Konstruktivisme

Pembelajaran Master

Pembelajaran ICT

Kajian Masa Depan

 

 

 

7

   

Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Komunikasi Visual

a. Reka Bentuk Grafik

ii. Kaligrafi

 

 

8 – 9

 

   

Penghasilan Seni Visual

1.3 Komunikasi Visual

b. Multimedia

i. Ilustrasi

 

 

Memahami proses mereka bentuk:

 1. mengenalpasti masalah (spesifikasi)
 2. Kajian dan penyelidikan
  • Idea
  • Cara penyelesaian
 3. Proses membuat
 • Proses
 • Teknik
 1. Penilaian semula

 

Aras 1

 1. Menggunakan perisian computer dalam pembelajaran grafik dan multimedia
 2. Mengaplikasikan Asas Seni Reka secara kritis dan kreatif dalam pencarian idea serta penghasilan kerja Seni Visual

 

Aras 2

 1. Menginterpretasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi melalui eksperimentasi gayaan
 2. Menghasilkan karya 2D atau 3D dengan menggunakan alat, teknik dan bahan yang sesuai.

 

Aras 3

 1. Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dan proses reka bentuk.
 2. Menyediakan portfolio persembahan serta mendokumentasi pengetahuan secara jujur dan teratur

 

 

Menghasilkan reka bentuk Ilustrasi.

 

Pelajar menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui:

 1. mengenalpasti masalah (spesifikasi)
 2. pemyelidikan (idea)
 3. proses membuat
 4. penilaian semula

 

Alat dan media:

 1. komputer
 2. perisian komputer
 3. pensel
 4. cat poster
 5. berus
 6. pen manuskrip
 7. media campuran

 

 

 

10

   

Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Reka Bentuk

b. Reka Bentuk Persekitaran

i. Hiasan Dalaman

– Pengenalan Hiasan

Dalaman dan fungsinya

 

 

Mengetahui dan memahami prinsip asas Hiasan Dalaman seperti berikut:

 • Fungsi,
 • Kedudukan,
 • Ruang,
 • Ukuran,
 • Pencahayaan,
 • Warna,
 • Ruang pergerakan,

Aras 1

 1. Memahami beberapa prinsip asas dalam Hiasan Dalaman

 

 

Aras2

 1. Mengetahui konsep ruang (lokasi) yang boleh dibangunkan dengan mengambil kira aspek prinsip Hiasan Dalaman.
 2. Mengaplikasikan pengetahuan Asas Seni Reka dalam merancang, menyusun, menggubah, dan menghias ruang dalaman dengan mengambil kira beberapa aspek seperti:
  • Keselamatan
  • Ekonomi
  • Cita rasa
  • Budaya

 

Aras 3

 1. Menyedari kepentingan dan menghargai keindahan serta keharmonian Seni Visual dalam kehidupan.

 

 

Pelajar menghasilkan kerja berdasarkan:

 1. Masalah
 2. Kajian dan penyelidikan
 3. Proses membuat
 4. Penilaian semula

 

Pelajar membuat reka bentuk hiasan dalaman seperti:

 1. Lakaran, pelan, dan lukisan perspektif
 2. Model
 3. Memperagakan hasil
 4. Apresiasi seni

 

 

 

Alat dan media seperti :

 1. pensel
 2. pensel warna
 3. kertas lukisan
 4. kertas berpetak
 5. pembaris panjang
 6. set square
 7. set geometri
 8. warna catan air

 

Teknik :

 1. lukisan
 1. kecatan
 2. berbantukan komputer

 

 

 

 

 

 

KBKK – Kritis dan Kreatif

 

 

 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

 

 

 

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

 

 

Kontekstual

 

 

 

 

Konstruktivisme

 

 

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

 

 

Pembelajaran ICT

 

 

 

11

 

   

Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Reka Bentuk

b. Reka Bentuk Persekitaran

i. Hiasan Dalaman

– Lukisan pelan lantai dan lukisan perspektif

 

 

Aras 1

 1. Mengetahui cara menyediakan pelan lantai, lukisan perspektif.

Aras 2

 1. Melakarkan pelan lantai, lukisan perspektif.

Aras 3

 1. Membuat lakaran dan lukisan trend masa depan berkaitan reka bentuk hiasan dalaman seperti ruang, perabot, warna, kegemaran dan sebagainya.
 2. Membuat kemasan

 

 

 

12 – 16

   

Penghasilan Seni Visual

1.5 Kraf Tradisional dan Dimensi Baru ( pilihan berfokus )

 • tekat
 • batik
 • tenunan
 

Mempelajari porses penghasilan kraf untuk menjadikan mata barang ( end Product )

 

Aras 1

 1. Mengenalpasti pelbagai motif mereka corak dalam membuat kraf
 2. Mengetahui alat, bahan, teknik dan proses penghasilan kraf
 3. Mengetahui reka corak kraf dengan memberi perhatian kepada fungsi, nilai budaya dan kemasan

 

Aras 2

 1. Mereka corak / mereka bentuk barangan kraf dengan menggunakan alat, bahan dan teknik khusus.
 2. Mengenali beberapa tokoh kraf

 

Aras 3

 1. Mereka ganti alat, bahan dan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf
 2. Menghasilkan kraf dimensi baru yang berasaskan kraf pilihan
 3. Mengetahui perkembangan teknologi pembuatan kraf tradisional dan pribumi serta menghargai sumbangan dan hasil karya tokoh kraf tradisional
 4. Menyediakan portfolio proses dan portfolio persembahan
 5. Kemasan kerja

 

 

Menghasilkan barangan kraf dengan menggunakan bahan, alat dan teknik tertentu:

 1. Kajian
 2. Bahan
 3. Alat
 4. Teknik
 5. Proses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBKK – Kritis dan Kreatif

 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

Kontekstual

 

 

Konstruktivisme

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

 

17 – 18

 

 

 

 

2. Sejarah dan Apresiasi Seni

a. Perkembangan Seni Visual di

Malaysia

i. Peralatan

– Senjata

– domestik

 

 

 

Mengetahui hubungkait karya seni visual dengan pembinaan budaya bangsa.

 

Aras 1

 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan seni visual berhubung kebudayaan, ritual, sejarah dan semangat patriotisme

 

Aras 2

 1. Membincang sumbangan individu, institusi dan organisasi terhadap Seni Visual

Aras 3

 1. Membuat pernyataan berkenaan keaslian dan identiti mengenai seni rakyat dalam konteks :
  1. sejarah
  2. bentuk
  3. pengaruh
  4. proses
  5. fungsi
  6. sumbangan
 2. Mendokumentasi maklumat

 

 

 1. Kajian maklumat
 2. Perbincangan
  1. Dokumentasi maklumat ( portfolio – pilihan berfokus )
 3. Apresiasi seni
 4. lawatan
 

 

KBKK – Kritis dan kreatif

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Kontekstual

 

Kajian Masa Depan

 

Belajar Cara Belajar

 

Pembelajaran Masteri

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

 

19

 

   

2. Sejarah dan Apresiasi Seni

a. Perkembangan Seni Visual di

Malaysia

ii.. Alat Permainan

– gasing

– wau

– alat muzik tradisional

 

 

 

 

20

 

   

Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Asas Seni Reka

(diaplikasikan secara bersepadu dalam penghasilan Seni Visual)

 1.  
  1. Seni Halus
 1. Catan

i. Penerokaan Teknik catan

– bertindih

– titik

– lembut

– impasto

 

 1. Olahan ton warna

 

 

Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan:

 1.  
  1. Idea dan proses
 1. mesej / kandungan
 2. pengwujudan idea
 3. olahan idea

 

b. Olahan karya

 1. Asas Seni Reka
 2. Media
 3. Teknik penghasilan

 

Aras 1

 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus.
 2. Membuat karya seni secara iklas dan kreatif.
 3. Mengintepretasi maklumat yang akan digunakan dalam penghasilan kerja.

 

Aras 2

 1. Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan.
 2. Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3

 1. Menyatakan keindahan, keharmonian alam dan masyarakat serta berusaha memeliharanya melalui pernyatan karya yang dihasilkan
 2. Memahami cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran.

 

 

Catan dengan pelbagai media dan teknik.

Media seperti:

 1. cat air
 2. cat minyak
 3. cat poster
 4. akrilik

 

Terknik:

 1. impasto
 2. basah atas basah
 3. glazing
 4. basah atas kering
 5. pointerlism
 6. kering atas basah

Pelajar menghasilkan kerja seni berdasarkan idea dan proses melalui:

 1. mesej/kandungan
 2. pengwujudan idea
 3. olahan idea

 

 

 

KBKK- Kritis dan Kreatif

 

 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

 

Kontekstual

 

 

 

Konstruktivisme

 

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

 

Pembelajaran ICT

 

 

 

 

21

 

   

 1.  
  1. Seni Halus
 1. Catan

 

 

 

22

 

 

 

 

Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Seni Halus

d. Cetakan

i. Jenis cetakan dan

tekniknya

ii. Alat dan bahan

 

 

Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan:

 1.  
  1. Idea dan proses
 1. mesej / kandungan
 2. pengwujudan idea
 3. olahan idea

 

b. Olahan karya

 1. Asas Seni Reka
 2. Media
 3. Teknik penghasilan

 

Aras 1

 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus.
 2. Mengintepretasi maklumat yang akan digunakan dalam penghasilan kerja.

 

Aras 2

 1. Menjalankan aktiviti secara terancang.
 2. Menggunakan ICT / komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dan proses rekaan

 

Aras 3

 1. Menyedari kegiatan dan hasil Seni Visual yang mecerminkan nilai masyarakat

 

 

Cetakan dengan menggunakan

Media seperti:

 1. kayu
 2. media campuran
 3. plastic/perspek
 4. kepimgan zink
 5. foto elmusi

Teknik:

 1. timbulan
 2. kolagrafi
 3. gurisan
 4. guris kering
 5. cetakan sutera saring (serigrafi)
 

KBKK – Kritis dan Kreatif

 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

Kontekstual

 

 

Konstruktivisme

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

Pemb. ICT

 

 

Kajian Masa Depan

 

 

23

 

 

 

d. Cetakan

i. Cetakan Stensil Kaedah

Skrin Foto

– ilustrasi imej stensil

 

 
Pelajar menghasilkan kerja seni berdasarkan idea dan proses melalui:

 1. mesej / kandungan
 2. pengwujudan idea
 3. olahan idea

 

 

 

24 – 26

   

d. Cetakan

i. Cetakan Stensil Kaedah

Skrin Foto

– Proses dan langkah

 

 

 

27

 

   

Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Komunikasi Visual

a. Reka Bentuk Grafik

i. Reka Bentuk Penerbitan ( Iklan dan Komunikasi )

– Poster , jenis dan

fungsinya

 

 

 

Memahami proses mereka bentuk:

 1. Mengenalpasti masalah (spesifikasi)
 2. Kajian dan penyelidikan
 1.  
  1.  
   1.  
    • Idea
    • Cara penyelesaian
 1. Proses membuat
 1.  
  1.  
   1.  
    • Proses
    • Teknik
 1. Penilaian semula
 

Murid menghasilkan reka bentuk

Cetakan Iklan dan Komunikasi

 

Murid menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui:

 1. mengenalpasti masalah (spesifikasi)
 2. penyelidikan (idea)
 3. proses membuat
 4. penilaian semula

 

Alat dan media:

 1. pensel
 2. pen teknikal
 3. cat poster
 4. media campuran
 5. berus
 6. set geometri
 7. computer dan perisian komputer

 

Teknik:

 1. lukisan
 2. kecatan (painterly)
 3. berbantukan komputer

 

 

KBKK – Kritis dan Kreatif

 

 

 

 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

 

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

 

 

Kontekstual

 

 

 

 

Konstruktivisme

 

 

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

 

 

Pembelajaran ICT

 

 

 

28

   

Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Komunikasi Visual

a. Reka Bentuk Grafik

i. Reka Bentuk Cetakan

 

Iklan dan Komunikasi

– poster

 

 

 

Aras 1

 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka secara kritis dan kreatif dalam pencarian idea serta penghasilan kerja Seni Visual

Aras 2

 1. Mengintepretasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi melalui eksperimentasi gayaan.
 2. Menghasilkan karya 2D dengan menggunakan alat, bahan, dan teknik yang sesuai.
 3. Mengolah hasil kerja dengan memberi perhatian kepada:
  1. Kadar banding
  2. Reka letak
  3. Muka taip
  4. Satah
  5. Imbangan

Aras 3

 1. Berkomunikasi melalui aktiviti dan hasil karya.
 

 

29

 

 

 

 

Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Komunikasi Visual

a. Reka Bentuk Grafik

i. Tipografi

 

 

Aras 1

 1. Menggunakan pelbagai jenis muka taip
 2. Mengaplikasikan Asas Seni Reka secara kritis dan kreatif dalam pencarian idea serta penghasilan seni visual

 

Aras 2

 1. Menginterpretasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi melalui eksperimentasi gayaan
 2. Menghasilkan karya 2D dengan menggunakan bahan, alat dan teknik yang sesuai.
 3. Mengolah hasil kerja dengan memberi perhatian kepada :
 1. kadar bandingan
 2. reka letak
 3. imbangan

 

Aras 3

 1. Berkomunikasi melalui aktiviti dan hasil karya.

 

 

Teknik :

 1. lukisan
 2. kecatan
 3. berbantukan komputer

 

 

 

 

30 – 32

 

   

Penghasilan Seni Visual

1.4 Reka Bentuk

b. Reka Bentuk Persekitaran

i. Lanskap

 

 

Murid dapat mengetahui dan memahami elemen dalam lanskap dan persekitaran seperti

– tanah

– tumbuhan

– lokasi

– aliran

– perhubungan

 

Aras 1

 1.  
  1.  
   1. Menggubah imej visual dalam bentuk 2D
   2. dan 3D

 

Aras 2

 1. Mengetahui cara membuat lukisan perspektif, menyediakan pelan dan rangka model

 

Aras 3

 1. Mengaplikasi pengetahuan Asas Seni Reka dalam merancang, menyusun, menggubah dan menghias model lanskap dan persekitaran dengan mengambilkira aspek
 1. fungsi
 2. lokasi
 3. cuaca
 4. ukuran
 5. suasana
 6. jenis tumbuhan
 7. saliran
 8. perhubungan
 9. cita rasa dan budaya
 10. ekonomi
 1. Mengetahui alat, bahan dan teknik untuk membuat model lanskap
 2. Proses penyimpanan maklumat dan proses kerja melalui portfolio
 3. Membuat kerja secara sistematik

 

 

a. Pelajar membuat kerja berdasarkan

 1. masalah
 2. kajian dan penyelidikan
 3. proses membuat
 4. penilaian semula

 

Membuat reka bentuk lanskap

 1. lakaran dan lukisan dalam 2D
 2. model 3D
 3. memperagakan hasil

 

b. Penyediaan portfolio

 

c. Apresiasi seni

 

 

KBKK – Kritis

dan kreatif

 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

Kontekstual

 

 

Konstruktivisme

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

Kajian Masa Depan

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

 

Pembelajaran ICT

 

 

33 – 37

 

 

   

Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Kraf Tradisional dan Dimensi Baru ( Pilihan berfokus )

– tembikar

– anyaman

– ukiran kayu

 

Mempelajari porses penghasilan kraf untuk menjadikan mata barang ( end Product )

 

Aras 1

 1. Mengenalpasti pelbagai motif mereka corak dalam membuat kraf
 2. Mengetahui alat, bahan, teknik dan proses penghasilan kraf
 3. Mengetahui reka corak kraf dengan memberi perhatian kepada fungsi, niali budaya dan kemasan

 

Aras 2

 1. Mereka corak / mereka bentuk barangan kraf dengan menggunakan alat, bahan dan teknik khusus.Mengenali beberapa tokoh kraf

 

Aras 3

 1. Mereka ganti alat, bahan dan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf
 2. Menghasilkan kraf dimensi baru yang berasaskan kraf pilihan
 3. Mengetahui perkembangan teknologi pembuatan kraf tradisional dan pribumi serta menghargai sumbangan dan hasil karya tokoh kraf tradisional
 4. Menyediakan portfolio proses dan portfolio persembahan
 5. Kemasan kerja

 

 

Menghasilkan barangan kraf dengan menggunakan bahan, alat dan teknik tertentu.

 

a. Kajian

b. Bahan

c. Alat

d. Teknik

e. Proses

 

 

KBKK – Kritis dan kreatif

 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

Kontekstual

 

 

Konstruktivitsme

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

 

Pembelajaran ICT

 

 

Kajian Masa Depan

 

 

 

38

 

 

 

 

 

   

2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual

2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia

iii. senibina

– kediaman

– masjid

– makam

– taman

 

Mengetahui hubungkait karya seni visual dengan pembinaan budaya bangsa.

 

Aras 1

 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan seni visual berhubung kebudayaan, ritual, sejarah dan semangat patriotisme

Aras 2

 1. Membincang sumbagan individu, institusi dan organisasi terhadap Seni Visual

 

Aras 3

 1. Membuat pernyataan berkenaan keaslian dan identiti mengenai seni rakyat dalam konteks :
  1. sejarah
  2. bentuk
  3. pengaruh
  4. proses
  5. fungsi
  6. sumbagan
 2. Mendokumentasi maklumat

 

 

a. Kajian maklumat

b. Perbincangan

c. Dokumentasi maklumat ( portfolio – pilihan

berfokus )

d. Apresiasi seni

e. lawatan

 

 

KBKK – Kritis dan kreatif

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Kontekstual

 

Kajian Masa Depan

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

 

39

   

2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual

2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia

iv. Pakaian

 

 

40 – 42

   

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009

   
                 

Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 3

RANCANGAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

MINGGU

TARIKH

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

STRATEGI PEMBELAJARAN

1 – 2

 

 

1. Penghasilan Seni Visual 

1. 1 Asas Seni Reka diaplikasikan secara bersepadu dalam Penghasilan Seni Visual )

 

1.2 Seni Halus

a. Lukisan

Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkornunikasi dalam sernua bidang seni berkaitan 

a. Idea dan proses

 1. mesej / kandungan
 2. pengwujudan idea
 3. olahan idea

b. Olahan karya

 1. Asas Seni Reka
 2. media
 3. teknik penghasilan

 

Aras 1

 1. Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan karya.
 2. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang.
 3. Menghargai keindahan, keharmonian alam dan masyarakat serta berusaha memeliharanya.

Aras 2

 1. Memilih maklumat berkaitan bidang Seni Halus.
 2. Membanding beza jenis Kornunikasi Visual.

Aras 3

 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif.
 2. Memiliha dan menggunakan maklumat yang diperolehi dalarn pembelajaran.
 3. Mendokumentasi proses pembelajaran secara terancang.
a. Lukisan dengan pelbagai media dan teknik. 

Alat dan media:

 1. pensel
 2. pensel warna
 3. pen
 4. dakwat
 5. arang
 6. krayon
 7. berus
 8. pastel
 9. perisian kornputer

Teknik pelukisan

 1. garisan kontor
 2. titik titik
 3. Garisan silang pangkah

 

b. Apresiasi seni

 

c. Portfolio ( pilihan berfokus)

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pernbelajaran Kontekstual

3 – 4

  1. Penghasilan Seni Halus 

1.2 Seni Halus

 

b. Catan

Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta dalam semua bidang seni berkaitan: 

a. Idea dan proses

 1. mesej / kandungan
 1. pengwujudan idea
 2. olahan idea

b. Olahan karya

 1. Asas Seni Reka
 2. media
 3. teknik penghasilan

 

Aras 1

 1. Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan karya.
 2. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang.
 3. Menghargai keindahan, keharmonian alarn dan masyarakat serta berusaha memeliharanya.

Aras 2

 

 1. Memilih maklumat berkaitan bidang Seni Halus.
 2. Membandingbeza jenis Komunikasi Visual.

Aras 3

 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalarn aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif.
 2. Memilihara dan menggunakan maklumat yang diperolehi dalam pembelajaran.
 3. Mendokumentasi proses pembelajaran secara terancang.
a. Catan dengan pelbagai media dan teknik : 

Media seperti:

 1. cat air
 2. tempera
 3. cat poster
 4. pastel
 5. media campuran

 

Teknik:

 1. basah atas basah
 2. basah atas kering
 3. berus kering
 4. kecatan ( painterly)
 5. media campuran

 

b. Apresiasi seni

 

c. Portfolio ( pilihan berfokus)

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran Konstruktivisme

 

5 – 7

  1. Penghasilan Seni Visual 

1.2 Seni Halus

 

d. Cetakan

Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkornunikasi dalam sernua bidang seni berkaitana. Idea dan proses

 1. mesej / kandungan
 2. pengwujudan idea
 3. olahan idea

b. Olahan karya

 1. Asas Seni Reka
 2. media
 3. teknik penghasilan

 

Aras 1

 1. Berkomunikasi mefalui aktiviti penghasilan karya.
 2. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang.
 3. Menghargai keindahan, keharmonian alarn dan masyarakat serta berusaha memeliharanya.

Aras 2

 1. Memilih maklumat berkaitan bidang Seni Halus.
 2. Membandingbeza jenis Kornunikasi Visual.

 

Aras 3

 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalarn aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif.
 2. Memiliha dan menggunakan maklumat yang diperolehi dalam pembelajaran.
 3. Mendokumentasi proses pembelajaran secara terancang.
a. Cetakan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik: 

Media seperti

 1. lino
 2. syelek
 3. lekar
 4. media campuran

 

Teknik seperti

 1. timbulan
 2. kolagrafi
 3. cetakan saring sutera serigrafi

 

b. Apresiasi seni

 

c. Portfolio ( pilihan berfokus)

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerclasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masted

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pernbelajaran Konstruktivisme

8 – 9

 

1. Penghasilan Seni Visual 

1.2 Seni Halus

 

c. Arca

Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitana. Idea dan proses

 1. mesej / kandungan
 2. pengwujudan idea
 3. olahan idea

b. Olahan karya

 1. Asas Seni Reka
 2. media
 3. teknik penghasilan

 

Aras 1

 1. Berkomunikasi mefalui aktiviti penghasilan karya.
 2. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang.
 3. Menghargai keindahan, keharmonian alarn dan masyarakat serta berusaha memeliharanya.

Aras 2

 1. Memilih maklumat berkaitan bidang Seni Halus.
 2. Membandingbeza jenis Komunikasi Visual.

Aras 3

 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif.
 2. Memilih dan menggunakan maklumat yang diperolehi dalam pembelajaran.
 3. Mendokumentasi proses pembelajaran secara terancang.
a. Arca dengan menggunakan pelbagai media dan teknik: 

Media seperti

 1. plaster of Paris
 2. tanah liat
 3. sabun
 4. lilin
 5. polisterin
 6. kayu
 7. buluh
 8. rotan

 

Teknik sepertil

 1. acuan
 2. luakan
 3. timbulan

 

b. Apresiasi Seni

 

c. Portfolio ( pilillan berfokus)

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran Konstruktivisme

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

ICT

 

10 – 11

 

1. Penghasilan Seni Visual 

1.3 Kornunikasi Visual

 

a. Reka Bentuk Grafik

 

i. Simbol

Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. 

Aras 1

 1. Memahami prinsip Reka Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam aktiviti penghasilan.

Aras 2

 1. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian.
 2. Menghasilkan lakaran reka bentuk keda grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah.

 

Aras 3

 1. Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu.
 2. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain.
 3. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja.
 4. Membuat persembahan hasil kerja.
Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui:

 1. mengenalpasti masalah ( spesifikasi )
 2. penyelidikan (idea)
 3. proses membuat
 4. penilaian semula

 

Alat dan media:

 1. pensel
 2. pensel warna
 3. pen
 4. pen teknikal
 5. pen ruling
 6. pen manuskrip
 7. cat air
 8. cat poster
 9. dakwat
 10. tempera
 11. media campuran
 12. berus
 13. kornputer
 14. perisian kornputer
 15. set geometri

 

Teknik:

 1. lukisan
 2. kecatan ( painterly)
 3. berbantukan kornputer
Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran Konstruktivisme

 

Pembelajaran Akses Kendiri

12 – 13

  1. Penghasilan Seni Visual 

1.3’Komunikasi Visual

 

a. Reka Bentuk Grafik

 

ii. Logo

Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalarn grafik. 

Aras 1

 1. Memahami prinsip Rekaan Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam aktiviti penghasilan.

Aras 2

 1. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian.
 2. Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah.

Aras 3

 1. Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu.
 2. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain.
 3. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja.
 4. Membuat persembahan hasil kerja.

 

Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui:

 1. mengenalpasti masalah ( spesifikasi )
 2. penyelidikan (idea)
 3. proses membuat
 4. penilaian semula

 

Alat dan media:

 1. pensel
 2. pensel warna
 3. pen
 4. pen teknikal
 5. pen ruling
 6. pen manuskrip
 7. cat air
 8. cat poster
 9. dakwat
 10. tempera
 11. media campuran
 12. berus
 13. komputer
 14. perisian komputer
 15. set geometri

Teknik

 1. lukisan
 2. kecatan ( painterly )
 3. berbantukan komputer
Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teod Kecerdasan Pelbagai

 

Pernbelajaran Masted

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran Konstruktivisme

 

Pembelajaran Akses Kendiri

14 – 15

  1. Penghasilan Seni Visual 

1.3 Kornunikasi Visual

 

a. Reka Bentuk Grafik

 

iii. Kaligrafi

Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. 

Aras 1

 1. Memahami prinsip Rekaan Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam akfiviti penghasilan.

 

Aras 2

 1. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian.
 2. Menghasilkan lakaran reka bentuk keda grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah.

 

Aras 3

 1. Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu.
 2. Mengaskan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain.
 3. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja.
 4. Membuat persembahan hasil kerja.
Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui:

 1. mengenalpasti masalah ( spesifikasi )
 2. penyelidikan (idea)
 3. proses membuat
 4. penilaian semula

 

Alat dan media:

 1. pensel
 2. pen manuskrip
 3. buluh
 4. pen highlighter
 5. cat air
 6. cat poster
 7. dakwat
 8. media campuran
 9. berus leper
 10. set geornetri

 

Teknik:

lukisan

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

Pembelajaran

Kontekstual

 

Pembelajaran

Konstruktivisme

16 – 17

  1. Penghasilan Seni Visual 

1.3 Kornunikasi Visual

 

a. Reka Bentuk Grafik

 

iv. Pernbungkusan

Memaharni proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. Aras 1

 1. Memahami prinsip Rekaan Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan clan keselesaan dalam aktiviti penghasilan.

Aras 2

 1. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalarn kehidupan seharian.
 2. .Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah.

Aras 3

 1. Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu.
 2. Mengaskan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain.
 3. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja.
 4. Membuat persembahan hasil kerja.

 

Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui:

 1. mengenalpasti masalah ( spesifikasi )
 2. penyelidikan (idea)
 3. proses membuat
 4. penilaian semula

 

Alat dan media:

 1. pensel
 2. pensel warna
 3. pen
 4. pen teknikal
 5. pen ruling
 6. pen manuskrip
 7. cat air
 8. cat poster
 9. dakwat
 10. tempera
 11. media campuran
 12. berus
 13. kornputer
 14. perisian komputer
 15. set geometri
Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teod Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran

Konstruktivisme

 

Pembelajaran

Akses Kendiri

18 – 19

 

 

1. Penghasilan Seni Visual 

1.3 Kornunikasi Visual

 

a. Reka Bentuk Grafik

 

v. Risalah

Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. 

Aras 1

 1. Memahami prinsip rakaan Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam aktiviti penghasilan.

 

Aras 2

 1. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian.
 2. Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah.

 

Aras 3

 1. Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu.
 2. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain.
 3. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja.
 4. Membuat persembahan hasil kerja.
Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui:

 1. mengenalpasti masalah ( spesifikasi )
 2. penyelidikan (idea)
 3. proses membuat
 4. penilaian semula

 

Alat dan media:

 1. pen teknikal
 2. pen ruling
 3. pen manuskrip
 4. cat air
 5. cat poster
 6. dakwat
 7. tempera
 8. media campuran
 9. berus
 10. kornputer
 11. perisian komputer
 12. set geometri

 

Teknik

 1. lukisan
 2. kecatan ( painterly berbantukan komputer)
Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran Konstruktivisme

 

Pembelajaran Akses Kendiri

20 – 21

  Penghasilan Seni Visual . 

3 Komunikasi Visual

 

a. Reka Bentuk Grafik

 

vi. lklan

 

Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. 

Aras 1

 1. Memahami prinsip Reban Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam aktiviti penghasilan.

 

Aras 2

 1. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalarn kehidupan seharian.
 2. Menghasilkan lakaran reka bentuk keda grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah.

 

Aras 3

 1. Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu.
 2. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain.
 3. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja.
 4. Membuat persembahan hasil kerja.
Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui :

 1. mengenalpasti masalah ( spesifikasi )
 2. penyelidikan ( idea)
 3. proses membuat
 4. penilaian semula

 

Alat dan media:

 1. pensel
 2. pensel warna
 3. pen
 4. pen teknikal
 5. pen ruling
 6. pen manuskrip
 7. cat air
 8. cat poster
 9. dakwat
 10. tempera
 11. media campuran
 12. berus set geometri
 13. kornputer
 14. perisian komputer
 15. set geometri

 

Teknik

 1. lukisan
 2. kecatan ( painterly)
 3. berbantukan komputer
Kemahiran Berftkir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pernbelajaran Masteri

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran Konstruktivisme

 

Pernbelajaran Akses Kendiri

22 – 23

  2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 

2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia

 

a. Seni Halus

Mengetahui sejarah Seni Halus Malaysia selepas merdeka dari aspek tokoh dan sumbangan, nifai nilai estetik dan sosial. 

Aras 1

 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain.
 2. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau.

 

 

Aras 2

 1. Menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat.
 2. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau terhadap Seni Halus.

 

Aras 3

 1. Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya.
 2. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya.
 3. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual.
 4. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.

 

a. kajian maklumatb. persembahan

c. pameran

d. perbincangan

e. dokumentasi maklumat

( portfolio berfokus )

f. apresiasi Seni Visual

g. lawatan

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pernbelajaran Konstruktivisme

 

Pernbelajaran Akses Kendiri

 

ICT

24 – 25

  2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 

2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia

 

b. Kraf   batik

 

Mengetahui sejarah Kraf batik dari aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. 

Aras 1

 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual
 2. dalarn kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain.
 3. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau.

 

Aras 2

 1. Menyenaraikan perkara berkaitan perkembangan kraf batik dari
 2. aspek:
 1.  
  1. pengenalan
  2. tokoh
  3. sumbangan
 1. Menginterpretasi dan mengaplikasil maklumat secara jelas dan tepat.
 2. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat clan serantau terhadap Kraf batik.

 

Aras 3

 1. Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya.
 2. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni
 3. Visual sebagai warisan budaya.
 4. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual.
 5. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.
a. kajian maklumatb. persembahan

c. pameran

d. perbincangan

e. dokumentasi maklumat

( portfolio berfakus )

f. apresiasi Seni Visual

g. lawatan

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pernbelajaran Masteri

 

Pernbelajaran Kontekstual

 

Pernbelajaran Konstruktivisme

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

Kajian Masa Depan

 

ICT

26 – 28

  1. Penghasilan Seni Visual 

1.5 Kraf Tradisional

 

a. Batik

Mengenalpasti petbagai motif dalarn mereka corak dan membuat Kraf Tradisional. 

Aras 1

 1. Mengumpul maklumat sejarah batik tempatan dan serantau.
 2. Menyenaraikan alat, bahan, teknik dan proses penghasilan kraf batik.
 3. Menyenaraikan nama tokoh dan mencatatkan sumbangan serta hasil karya mereka.

 

Aras 2

 1. Membuat lakaran reka corak batik dengan memberi perhatian kepada fungsi, nilai budaya dan kemasan.
 2. Menyatakan penghargaan terhadap hasil kraf tradisional setempat.
 3. Mendokumentasikan perkembangan teknologi pembuatan batik tradisional.

 

Aras 3

 1. Menghasilkan barangan kraf batik dengan menggunakan alat, bahan dan teknik.
 2. Mereka ganti alat, bahan dan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf batik.
 3. Kekemasan kerja.
 4. Mengaitkan nilai tambah seni dengan bidang lain seperti sains dan teknologi.

 

Menghasilkan barangan kraf tradisional dengan menggunakan alat, bahan dan teknik tertentu 

a. Batik Kajian : mengumpul maklumat

 

Alat

 1. berus
 2. canting
 3. pemidang
 4. dapur
 5. arang

 

Bahan :

 1. kain sutera
 2. kain kapas
 3. rosin
 4. lilin
 5. pewarna batik
 6. sodium silikat
 7. serbuk soda ( soda ash)

 

Teknik:

 1. batik lukis
 2. batik blok

 

Proses :

 1. melakar
 2. melilin
 3. mewarna
 4. mengering
 5. mematikan warna
 6. merebus
 7. mencuci
 8. kemasan

 

Apresiasi Seni

Portfolio ( pilihan berfokus)

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pernbelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran Konstruktivisme

 

Pernbelajaran Akses Kendiri

 

Kajian Masa Depan

 

ICT

29 – 30

  2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 

2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia

 

b. Kraf   Tenunan

Mengetahui sejarah Kraf tenunan dan aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. 

Aras 1

 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain.
 2. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau.

Aras 2

 1. Menyenaraikan perkara berkaitan perkembangan kraf tenunan tradisional dan pribumi dan aspek:
 1.  
  1. pengenalan
  2. tokoh
  3. sumbangan
 1. Menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat.
 2. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau terhadap Kraf tenunan.

Aras 3

 1. Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya.
 2. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya.
 3. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual.
 4. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.
a. kajian maklumatb. persembahan

c. pameran

d. perbincangan

e. dokumentasi maklumat

( portfolio berfokus )

f. apresiasi Seni Visual

g. lawatan

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran Konstruktivisme

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

Kajian Masa Depan

 

ICT

31

  1. Penghasilan Seni Visual 

1.5 Kraf Tradisional

 

a. Tenunan

Mengenalpasti pelbagai motif dalam mereka corak dan membuat Kraf Tradisional. 

Aras 1

 1. Mengumpul maklumat sejarah batik tempatan dan serantau.
 2. Menyenaraikan alat, bahan, teknik dan proses penghasilan kraf tenunan.
 3. Menyenaraikan nama tokoh dan mencatatkan sumbangan serta hasil karya mereka.

 

Aras 2

 1. Membuat lakaran reka corak tenunan dengan memberi perhatan kepada fungsi, nilai budaya dan kemasan.
 2. Menyatakan penghargaan terhadap hasil kraf tradisional setempat.
 3. Mendokumentasikan perkembangan teknologi pembuatan tenunan tradisional dan tenunan pribumi.

 

Aras 3

 1. Menghasilkan barangan kraf tenunan dengan menggunakan alat, bahan dan teknik.
 2. Mereka ganti alat, bahan clan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf tenunan.
 3. Kekemasan kerja.
 4. Mengaitkan nilai tambah seni dengan bidang lain seperti sains dan teknologi.

 

Menghasilkan barangan kraf tradisional dengan menggunakan alat, bahan dan teknik tertentu 

b.Tenunan Alat

 1. kek
 2. bilah
 3. torak
 4. rahak
 5. peleting

 

Bahan:

 1. benang
 2. benang emas

 

Teknik :

 1. songket
 2. pua

 

Proses:

 1. membuat corak
 2. menganing
 3. menenun
 4. ikat dan celup (pua)
 5. kemasan

 

Apresiasi Seni

 

Portfolio ( pilihan berfokus)

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pernbelajaran Kontekstual

 

Pernbelajaran Konstruktivisme

 

Pernbelajaran Akses Kendiri

 

Kajian Masa Depan

32

  2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 

2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia

 

b. Peralatan

 

Mengetahui sejarah peralatan dan aspek tokoh clan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. 

Aras 1

 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual
 2. dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain.
 3. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau.

 

Aras 2

 1. Menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat.
 2. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau terhadap Peralatan.

 

Aras 3

 1. Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya
 2. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya.
 3. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual.
 4. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.
a. kajian maklumatb. persembahan

c. pameran

d. perbincangan

e. dokumentasi maklumat

( portfolio berfokus )

f. apresiasi Seni Visual

g. lawatan

Kemahiran Befflikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pernbelajaran Masteri

 

Pernbelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran Konstruktivisme

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

Kajian Masa Depan

 

ICT

33

  2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 

2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia

 

c. Alat Permainan

 

Mengetahui sejarah alat permainan dari aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. 

Aras 1

 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain.
 2. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau.

 

Aras 2

 1. Menginterpretasi dan mengaplikasi maidumat secara jelas dan tepat.
 2. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat clan serantau terhadap Alat Permainan.

 

Aras 3

 1. Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya.
 2. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni
 3. Visual sebagai w arisan budaya.
 4. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual.
 5. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.
a. kajian maklumatb. persembahan

c. pameran

d. perbincangan

e. dokumentasi maklumat

( portfolio berfokus )

f. apresiasi Seni Visual

g. lawatan

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran Konstruktivisme

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

Kajian Masa Depan

 

ICT

 

34

  2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 

2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia

 

e. Perhiasan Diri (Ornamen)

 

Mengetahui sejarah Perhiasan Diri dari aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. 

Aras 1

 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual
 2. dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain.
 3. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau.

Aras 2

 1. Menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat.
 2. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau terhadap Perhiasan Diri.

 

Aras 3

 1. Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya.
 2. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya
 3. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual.
 4. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.
a. kajian maklumatb. persembahan

c. pameran

d. perbincangan

e. dokumentasi maklumat

( portfolio berfokus )

f. apresiasi Seni Visua!

g. lawatan

Kemahiran. Berfikir Kritis dan Kreatif 

Teod Kecerdasan Pelbagai

 

Pembelajaran Masteri

 

Pembelajaran Kontekstual

 

Pembelajaran Konstruktivisme

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

Kajian Masa Depan

 

ICT

35

  LATIHAN ULANGKAJI

36

  PEPERIKSAAN PMR

37 – 42

  PROGRAM SELEPAS PMR
    CUTI AKHIR TAHUN 2008

Rancangan Tahunan Tingkatan 2

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

TINGKATAN 2 

BIL/

UNIT/ TARIKH

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN

NILAI

BAHAN BANTUAN MENGAJAR

KBKK

1

1.1

1.1.1

 

Sifat dan fungsi unsur-unsur seni 

GARISAN

Olahan garisan untuk menimbulkan:

 1. Jalinan
 2. Ton
 3. Bentuk
 4. Pergerakan

Dengan menggunakan pelbagai teknik dan media.

  

 1. Memahami bahawa olahan garisan dapat menimbulkan jalinan, ton dan bentuk.
 2. Memahami bahawa pergerakan dapat digambarkan melalui olahan garisan.
  

 1. Menghasilan jalinan yang mempunyai garisan dengan menampakkan kesan seperti kasar, licin dan lain-lain.
 2. Menghasilkan satu lukisan yang menampakkan nilai jalinan, ton, bentuk dan pergerakan.
  

Menghargai keindahan dan keharmonian alam sekitar.

  

Pensel, pen dakwat, arang dan krayon.

  

Menyenarai

Mengintepretasi

Berimaginasi

Menghubung-kaitkan

Memberi pandangan.

1.1.2

 

WARNA

 1. Kajian warna pada benda alam dan benda buatan manusia dari aspek:
 1. sewarna
 2. harmoni
 3. penggenap
 1. Fungsi dan nilai warna.
 1. Menyedari bahawa warna mempunyai nilai estetik dan fungsi.
 2. Mengolah warna iaitu sewarna, harmoni dan penggenap dalam menghasilkan aktiviti seni.
 1. Mengkaji benda-benda di sekeliling dari aspek sewarna, harmoni dan penggenap.
 2. Mendapatkan warna dari alam sekitar dengan bancuhan dan olahan warna

Contoh :

i. Warna sebatang pokok

ii. Warna pakaian.

 

 

Menyedari tentang keindahan alam dari segi kesatuan estetik dan fungsi. Warna air, perca kain dan daun. MenganalisisMengaitkan

Menilai

Mengkritik

1.1.3

 

JALINAN

 1. Fungsi jalinan tampak dan jalinan sentuh:
 1. Benda alam.
 2. Benda buatan manusia.
 1. Memahami ciri-ciri estetik dan fungsi jalinan
 1. Mengkaji jalinan pada benda alam dan benda buatan manusia.
 2. Menghasilkan kolaj dengan menggunakan bahan kutipan yang mempunyai pelbagai jalinan.
Kesungguhan terhadap proses penghasilan. Bahan kutipan dan gam. MenyenaraiMengintepretasi

1.1.4

 

RUPA

 1. Kajian dan olahan rupa.
 2. Kajian perkaitan rupa muka taip dan corak.
 1. Memahami perkaitan rupa dengan muka taip dan corak.
 2. Menghasilkan dan memperkembangkan pelbagai rupa.
 1. Menghasilkan rupa secara tindanan, mengurang dan menambah.
 2. Mendalami kemahiran mengolah rupa muka taip daripada blok 3 x 5.
Merancang kerja dengan teratur. MajalahSuratkhabar Merancang Membuat pemerhatian yang tepat.Memberi pandangan

1.1.5

 

BENTUK

 1. Kajian sifat-sifat bentuk.
 2. Kajian bentuk manusia secara 2 dimensi.
 1. Menggambarkan bentuk .melalui kegiatan dua dimensi.
 2. Memahami kadar banding manusia.
 1. Mengkaji, memerhati, melukis dan mewarna bentuk-bentuk asas.
 2. Mengkaji tubuh manusia – mengkaji kadar bentuk manusia dan melukisnya dalam beberapa pergerakan.

 

 

 

 

Peka terhadap keadaan keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam perbuatan. Warna , pensel dan gam. MenganalisisMerancang

Berimaginasi

Mengkritik

Mengaitkan

1.6

 

RUANGKonsep ruang
 1. Memahami konsep ruang dengan lebih jelas.
 2. Mengetahui bahawa ruang boleh menggambarkan suasana sekeliling.
 1. Menghasilkan gubahan yang menunjukkan konsep ruang berdasarkan contoh gambar yang dikumpulkan.
Peka terhadap keindahan alam dan keunikkannya. Contoh-contoh pemandangan.Warna air berus dan kertas lukisan. Merancang Membuat pemerhatian yang tepat.Memberi pandangan

1.2

1.2.1

 

Prinsip RekaanHARMONI

Kajian bagaimana susunan, ulangan, irama dan kadar banding telah dapat mewujudkan harmoni dalam organisasi rekaan.

 1. Memahami harmoni dan pada benda alam dan buatan manusia.
 2. Memahami beberapa susunan ulangan dapat menghasilkan corak yang harmoni.
 1. Memerhati susunan yang terdapat pada benda-benda alam seperti daun-daun, dahan dan ranting.

 

Mempunyai kesanggupan dalam melaksanakan kegiatan. Bahan kutipan MenganalisisMerancang

Berimaginasi

Mengkritik

Membanding-kan

1.2.2

 

PENEGASANKajian bagaimana unsur-unsur seni, prinsip serta struktur dapat mewujudkan penegasan dalam seni dan komunikasi serta barangan kraf.
 1. Menyedari bagaimana wujudnya penegasan dalam alam dan benda-benda buatan manusia.
 1. Mengamati dan mencari kawasan penegasan.
 2. Mengaitkan kontra unsur-unsur seni dengan penegasan.
Menghargai keindahan alam. Warna air dan berus. MenyenaraiMengintepretasi

Berimaginasi

Menghubung-kaitkan

1.2.3

 

IMBANGANKajian imbangan simetri dan tidak simetri dari aspek unsur-unsur seni.
 1. Memahami konsep imbangan simetri dan tidak simetri pada benda alam dan benda buatan manusia dari aspek unsur-unsur seni.
 2. Memahami penggunaan imbangan simetri dan tidak simetri dalam aktiviti seni.
 1. Memerhati dan mengkaji benda-benda alam dan buatan manusia yang simetri atau tidak simetri dari segi bentuknya.
 2. Menghasilkan poster dengan teknik kolaj yang menunjukkan konsep imbangan.
Keadilan dalam kehidupan seharian Kertas warna gam dan gunting. MenganalisisMerancang

Berimaginasi

Mengkritik

Menyelesaikan masalah

1.2.4

 

KONTRAPeranan kontra dalam seni dan komunikasi serta barangan kraf.
 1. Memahami kegunaan kontra dalam menghasilkan corak dan poster.
 1. Mengkaji dan memerhati benda-benda alam seperti susunan daun sejenis tetapi daripada pelbagai saiz, warna dan bentuk.
 2. Mendalami peranan kontra dalam menyampaikan maklumat dan mempengaruhi orang yang melihat.
Kebebasan dalam penggunaan kontra dari segi motif dan corak. Keratan iklanPoster

Warna berus dan kertas lukisan.

MenyenaraiMengintepretasi

Berimaginasi

Menghubung-kaitkan.

1.2.5

 

PERGERAKAN/IRAMAKajian pergerakan berdasarkan gabungan beberapa unsur-unsur seni.

 1. Peranan pergerakan dalam menggambar.
 1. Memahami konsep pergerakan di alam sekeliling
 2. Memahami penggunaan konsep pergerakan dan irama dalam menggambar.
 1. Menghasilkan gambar yang mempunyai pergerakan atau irama.
 2. Mengkaji pergerakan pada benda alam atau benda buatan manusia seperti ombak laut, alunan air, kibaran bendera dan lain-lain.
Kekemasan. Pen dan kertas. MenganalisisMerancang

Berimaginasi

Membuat pemerhatian yang tepat.

1.2.6

 

KEPELBAGAIANKajian kepelbagaian dapat dihasilkan melalui perlanjutan, gayaan dan kontra.
 1. Memahami bahawa kepelbagaian dapat diwujudkan melalui aktiviti gayaan perlanjutan dan kontra.
 2. Memahami bahawa prinsip rekaan dan unsur seni saling berhubungkait.
Menghasilkan kepelbagaian corak dengan menggunakan motif benda alam atau buatan manusia dari segi gayaan kontra, warna, rupa, saiz dan susunan. Menghargai hasil seni sebagai warisan budaya Contoh karya Warna, berus dan kertas lukisan. MenyenaraiMengintepretasi

Berimaginasi

Menghubung-kaitkan

Memberi pandangan.

1.2.7

 

KESATUANKajian kesatuan dan hubungan di antara unsur-unsur seni dengan prinsip rekaan dalam satu gubahan.
 1. Memahami bahawa prinsip rekaan dan unsur seni saling mempunyai hubung kait di antara satu sama lain untuk menghasilkan sesuatu rekaan yang baik.
 1. Mengkaji beberapa karya seni dari segi penggunaan unsur seni, tema dan rekaan dalam mewujudkan kesatuan.
Menghargai hasil seni sebagai warisan budaya. Contoh karyaKertas warna gam dan gunting. MenganalisisMerancang

Berimaginasi

Mengkritik

1.3

 

Struktur RekaanGARISAN GRID/GARISAN STRUKTUR

 1. Kegunaan Garisan Grid dalam kegiatan mencorak
 1. struktur formal
 2. struktur tidak formal
 1. Kegunaan garisan grid / garisan struktur dalam kegiatan menggambar
 1. menggunakan rupa-rupa bulat, segi tiga , segi empat sebagai asas dalam menggambar.
 1. Memahami bagaimana struktur dalam alam sekitar boleh dihasilkan dengan menggunakan garisan grid.
 2. Memahami wujudnya garisan grid/garisan struktur dalam mencorak.
 3. Memahami dan menggunakan garisan grid/ garisan struktur sebagai panduan dalam mencorak.
 4. Memahami wujudnya kesatuan dalam struktur tidak formal.
 5. Memahami gabungan rupa asas untuk menimbulkan bentuk objek dalam menggambar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Mengkaji dan melukis corak struktur di alam sekitar seperti genting, corak fabrik, dawai mata punai dan lain-lain.
 2. Mereka satu corak tekstil daripada motif alam secara struktur ulangan dengan menggunakan garisan grid atau garisan struktur sebagai panduan
Tekun dan sabar dalam menghasilkan corak. Warna atau kertas warna MenganalisisMerancang

Berimaginasi

Memberi pandangan

Mengkritik

2

2.1

 

 

2.1.1

 

Seni dan KomunikasiCiptaan untuk pernyataan hasrat diri dan masyarakat melalui:

LUKISAN

 1. Penentuan tema dan tajuk
 2. Pengwujudan idea
 3. Media dan teknik
 4. Gubahan

 

  

 

 

 1. Mengetahui bahawa tumbuh-tumbuhan mempunyai ciri-ciri gubahan yang unik.
 2. Memahami struktur gubahan dalam lukisan kajian tumbuh-tumbuhan.
 3. Memahami alat-alat dan teknik melukis.
  

 

 

 1. Mengkaji keseimbangan subjek dalam ruang.
 2. Meneliti bentuk, jalinan, cahaya, warna dan bayang.
 3. Mendalami media dan teknik lukisan.
  

 

 

Menyedari tumbuh-tumbuhan mempunyai ciri-ciri yang unik.

  

 

 

Warna pensel, warna air, prn, pastel dan sebagainya.

Contoh-contoh karya.

MenyenaraiMengintepretasi

Berimaginasi

Memberi pandangan.

2.1.2

 

CATANCat Air

 1. Penentuan tema dan tajuk
 2. Pengwujudan idea
 3. Media dan teknik
 4. Gubahan

 

 1. Memahami tentang pecahan ruang dan kedudukan subjek dalam ruang
 2. Memahami tatacara penghasilan catan
 3. Memahami cat air dan teknik penggunaannya.
 1. Memerhati dan mengkaji sudut pandangan yang menarik dengan menggunakan tetingkap.
 2. Menghasilkan gubahan berdasarkan pecahan ruang hadapan, tengah dan belakang.
 3. Mengaplikasi teknik cat air.
Kemasyara-katan serta cintakan negara Menghargai sumbangan pelukis tanah air. Contoh-contoh catanCat air, berus dan kertas. MenganalisisMerancang

Berimaginasi

Mengkritik

2.1.3

 

CETAKAN

 1. Penentuan tema dan tajuk
 2. Pengwujudan idea
 3. Media dan teknik
 4. Gubahan

 

 1. Mengenali pelukis-pelukis tanah air dan menghargai sumbangan mereka terhadap karya-karya yang berbentuk cetakan.
 1. Mendalami teknik, media dan gubahan yang dihasilkan oleh pelukis tempatan.
Menghargai sumbangan pelukis tanah air. Lino, blok kayu lapis, strobod, pisau pengukir, kertas dan dakwat cetak MengintepretasiBerimaginasi

Menghubung-kaitkan

Memberi pandangan.

2.1.4

 

ARCA

 1. Penentuan tema dan tajuk
 2. Pengwujudan idea
 3. Media dan teknik
 4. Gubahan
 1. Memahami tatacara mereka bentuk sesebuah arca.
 2. Mengenali pengarca tempatan serta karya-karya mereka.
 1. Mereka bentuk sebuah arca bertema buah-buahan tempatan.
Menghargai warisan seni Gambar karya pengarca tempatanSabun, pisau pengukir. MenganalisisMerancang

Berimaginasi

2.2

 

Rekaan untuk perhubungan dan perdagangan melalui seni grafik 

LOGO

 1. Penentuan tema dan tajuk
 2. Pengwujudan idea
 3. Media dan teknik
 4. gubahan
 1. Memahami proses menggubah logo
 2. Mengetahui cara-cara menyesuaikan serta mengawal alat dan bahan
 3. Memahami maksud yang terkandung di dalam logo dan keindahan penciptanya.
 4. Memahami hasil kerja sendiri dari segi keaslian gubahan, kemasan dan kesesuaian logo dan tema.
 1. Mengumpul logo yang terdapat pada bahan bercetak seperti akhbar dan majalah.
 2. Mengkaji logo yang dikumpul dari aspek idea, fungsi dan jenis logo
Bertanggung-jawab. Buku tampalan behan bercetak kertas warnaAlat geomerti MengintepretasiBerimaginasi

Menghubung-kaitkan

Memberi pandangan.

2.3

 

ILUSTRASIRekaan ilustrasi untuk buku cerita

 

 1. Penentuan tema dan tajuk
 2. Pengwujudan idea
 3. Media dan teknik
 4. Gubahan
 5. Penilaian
 1. Memahami prinsip-prinsip membuat ilustrasi serta tatacara gubahannya.
 2. Memahami alat dan bahan serta teknik menghasilkan ilustrasi.
 1. Mengkaji ilustrasi yang terdapat dalam buku-buku bercetak di pasaran.
 2. Menghasilkan sketsa ilustrasi cerita dengan menentukan lokasi dan peristiwa yang hendak digambarkan.

 

 

 

 

 

Kemasyara-katan dan cintakan negara. Contoh-contoh buku ceritaWarna, berus dan kertas lukisan. MerancangBerimaginasi

Mengkritik

2.4

 

 

 

 

2.4.1

 

Barangan KrafReka bentuk kraf tradisional, tempatan dan kebangsaan.

 

BATIK LUKIS

 1. Penentuan tema motif bentuk dan fungsi
 2. Teknik dan proses
 3. Gubahan
 4. Penilaian
  

 

 

 

 1. Memahami kesesuaian corak tradisional dalam kraf serta fungsinya
 2. Memahami reka bentuk batik yang berasaskan alam.
 3. Memahami aspek-aspek kemasan dalam membatik
  

 

 

 

 1. Memperolehi kemahiran memproses batik lukis.
 2. Melakukan proses membatik dengan penggunaan canting yang betul
  

 

 

 

Cermat, teliti, sabar dan bersih

  

 

 

 

Alat dan bahan membatik,

Contoh-contoh karya batik.

  

 

 

 

Mengintepretasi

Menghubung-kaitkan

Berimaginasi Memberi pandangan.

2.4.2

 

ANYAMAN Kelarai

 1. Penentuan tema, motif dan fungsi
 2. Teknik bahan
 3. Penilaian
 1. Memahami kesesuaian corak tradisional dalam anyaman serta fungsinya
 2. Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam kelarai yang berasaskan alam.
 3. Memahami aspek-aspek kemasan dalam menganyam.

 

 1. Menentukan tema, motif dan fungsi.
 2. Mendalami tatacara menganyam
 3. Menghasilkan anyaman dengan teknik yang betul.
Cermat, teliti, sabar dan tekun. Mengkuang atau kertas warna dan pisau MenganalisisMerancang

Mengkritik

2.4.3

 

UKIRANUkiran bunga timbul

 1. Penentuan tema, motif dan fungsi
 2. Teknik dan proses
 3. Gubahan
 4. Penilaian
 1. Memahami kesesuaian corak tradisional dalam kraf ukiran serta fungsinya
 2. Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam ukiran yang berasaskan alam.
 3. Memahami aspek-aspek kemasan dalam ukiran
 1. Mempertingkatkan kemahiran dalam menghasilkan ukiran tradisional mengikut disiplinnya.
 2. Menghasilkan reka corak ukiran.
Berbangga dan cintakan kraf tradisional sebagai satu warisan bangsa.Bertanggungjawab, teliti, kerjasama dan bersih. Pisau pengukir, kertas pasir, syelek/kiwi dan kayu jelutong. MenganalisisMerancang

Berimaginasi

Mengkritik

Mengaitkan

2.4.5

 

TEMBIKARTeknik picit

 1. Penentuan tema, motif dan fungsi
 2. Teknik dan proses
 3. Gubahan
 4. Penilaian
 1. Memahami kesesuaian bentuk bekas dan fungsinya.
 2. Memperolehi kemahiran tangan dalam aktiviti membentuk dan membina di samping mempertajamkan kepekaan deria sentuh.
 1. Menggunakan alat dan bahan serta teknik dalam berbagai rekaan.
 2. Mendalami teknik picit dalam menghasilkan tembikar.
Menyedari dan peka terhadap sumbangan tembikar terhadap budaya dan penghidupan harian. Contoh-contoh tembikar. MenyenaraiMengintepretasi

Berimaginasi

Menghubung-kaitkan

Memberi pandangan.

2.4.6

 

KRAF BUKU

 1. Folio mudah
 2. Folio kulit keras

 

 1. Penentuan tema dan fungsi
 2. Teknik dan proses
 1. Mengenali dan memahami alat dan bahan yang digunakan untuk membuat folio
 2. Memahami langkah-langkah membuat folio bersampul dan folio kulit keras bertulang.
 1. Mendalami kemahiran dalam penggunaan alat dan bahan serta teknik penghasilan folio
Tekun, bekerjasama, sabar, teliti dan berdisiplin. Kad manila, gam, pisau, pembaris dan gunting. MenganalisisMerancang

Membuat pemerhatian yang tepat

Mengkritik

 

Baca baki entri ini »