Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 5

RANCANGAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

TINGKATAN 5

2009

Minggu

Tarikh

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Strategi P & P

 

 

1

 

    1. Pengenalan PSV Ting. 52. Penerangan Format

Peperiksaan PSV SPM

3. Penghasilan Seni Visual

1.         Asas Seni Reka

(diaplikasikan secara

bersepadu dalam penghasilan

Seni Visual)

 

 Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan:

 1. Idea dan proses
 1. mesej / kandungan
 2. pengwujudan idea
 3. olahan idea
 1. Olahan karya
 1. Asas Seni Reka
 2. Media
 3. Teknik penghasilan

 

 1. Memperkenalkan Kertas 26112. Perbincangan tentang Teori seni

3. Ulangkaji Asas Seni Reka

 

 KBKK – Kritis dan Kreatif 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

Kontekstual

 

Kajian Masa Depan

 

Belajar Cara Belajar

 

 

 

2 – 3

    Penghasilan Seni Visual1.2 Seni Halus

b. Catan

 Memahami dan menyatakan proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan :a. Idea dan proses

 1. Mesej / kandungan
 2. Pengwujudan idea
 3. Olahan idea

b. Olahan Karya

 1. Asas seni reka
 2. Media
 3. Teknik penghasilan

 

Aras 1

 1. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus
 2. Menginterpretasi maklumat yang akan digunakan dalam penghasilan kerja

 

Aras 2

 1. Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan
 2. Menjalankan aktiviti secara terancang
 3. Membanding beza jenis komunikasi visual
 Pelajar menghasilkan catan dengan pelbagai media dan teknik 

Media seperti :

 1. cat air
 2. cat minyak
 3. oil pastel
 4. cat poster
 5. akrilik
 6. media campuran

Teknik :

 1. Teknik untuk cat air
 1.  
  1. basah atas basah
  2. basah atas kering
  3. kering atas kering
  4. kering atas basah
 1. Teknik untuk cat minyak
 1.  
  1. Impasto
  2. scumbling
  3. glazing
  4. hard-edge
  5. pointerlisme
  6. kolaj
  KBKK – Kritis dan kreatif

 

 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

 

 

 

 

           

 

     Aras 3

 1. Menyatakan keindahan, keharmonian alam dan masyarakat serta berusaha memeliharanya melalui pernyataan karya yang dihasilkan
 2. Menyedari kegiatan dan hasil Seni Visual yang mencerminkan nilai masyarakat
 3. Memahami dan menyatakan cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran

 

     Kontekstual

 

 

Konstruktivisme

 

 

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

 

4 – 6

     Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Komunikasi Visual

a. Reka Bentuk Grafik

i. Kulit Buku

ii. Risalah

 Memahami dan menyatakan reka bentuk :a. Mengenalpasti masalah ( spesifikasi )

b. Kajian dan penyelidikan

– idea

– cara penyelesaian

c. Proses membuat

– proses

– teknik

d. Penilaian semula

Aras 1

 1. Menggunakan perisian komputer dalam pembelajaran grafik dan multimedia
 1. Menggunakan pelbagai jenis muka taip
 2. Mengaplikasi Asas Seni Reka secara kritis dan kreatif dalam pencarian idea serta penghasilan kerja seni visual

 

Aras 2

 1. Menginterpretasi maklumat dan
 Pelajar menghasilkan reka bentuk : 

b. Reka bentuk penerbitan

c. Kaligrafi

d. Tipografi

 

Pelajar menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui

 1. Mengenlpasti masalah ( spesifikasi )
 2. Penyelidikan ( idea )
 3. Proses membuat
 4. Penilaian semula

 

 

Alat dan media :

 

 1. pensel
 2. pensel warna
 3. pen
 4. pen teknikal
 5. pen ruling
 6. pen manuskrip
 7. cat poster
 8. dakwat
  KBKK – Kritis dan kreatif

 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

 

Kontekstual

 

 

Konstruktivisme

 

 
 Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Kraf Tradisional dan Dimensi Baru ( pilihan berfokus )

– Tenunan

– Ukiran kayu

– Batik

 

 

 1. memperkembangkan daya imaginasi melalui eksperimen gayaan
 2. Menghasilkan karya 2D dan 3D dengan menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai
 3. Mengolah hasil kerja dengan memberi perhatian kepada
 1.  
  • kadar bandingan
  • reka letak
  • muka taip
  • warna
  • satah
  • imbangan

 

 

Aras 3

 1. Berkomunikasi melalui aktiviti dan hasil karya
 2. Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dan proses reka bentuk
 3. Menyediakan portfolio persembahan serta mendokumentasi pengetahuan secara jujur dan teratur

 

 

Mempelajari porses penghasilan kraf untuk menjadikan mata barang ( end Product )

Aras 1

 1. Mengenalpasti pelbagai motif mereka corak dalam membuat kraf
 2. Mengetahui alat, bahan, teknik dan proses penghasilan kraf
 3. Mengetahui reka corak kraf dengan memberi perhatian kepada fungsi, niali budaya dan kemasan

Aras 2

 1. Mereka corak / mereka bentuk barangan kraf dengan menggunakan alat, bahan dan teknik khusus.
 2. Mengenali beberapa tokoh kraf

 

 

 

 

Aras 3

 1. Mereka ganti alat, bahan dan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf
 2. Menghasilkan kraf dimensi baru yang berasaskan kraf pilihan
 3. Mengetahui perkembangan teknologi pembuatan kraf tradisional dan pribumi serta
 4. menghargai sumbangan dan hasil karya tokoh kraf tradisional
 5. Menyediakan portfolio proses dan portfolio persembahan
 6. Kemasan kerja

 

 1. arang
 2. krayon
 3. pastel
 4. tempera
 5. media campuran
 6. berus
 7. set geometri
 8. komputer
 9. perisian komputer

 

Teknik :

 1. Lukisan
 2. Kecatan ( painterly )
 3. Lipatan
 4. Berbantukan komputer

 

Menghasilkan barangan kraf dengan menggunakan bahan, alat dan teknik tertentu:

 1.  
  1. Kajian
  2. Bahan
  3. Alat
  4. Teknik
  5. Proses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pembelajaran Masteri

 

 

 

Pembelajaran ICT

 

 

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

 

 

Kajian Masa Depan

 

 

 

KBKK – Kritis dan Kreatif

 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

Kontekstual

 

 

 

Konstruktivisme

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

 

7 – 11

    

 

12

    2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia

a. Seni Visual dan

pembentukan Negara dan bangsa

i. Kraf Tradisional dan Pribumi

– Tokoh kraf tanahair

 

 Mengetahui tokoh kraf dalam sumbangan dan penghasilan serta pengurusan kraf – penglibatan tokoh 

Aras 1

 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual berhubung kebudayaan, ritual, sejarah dan semangat patriotisme

 

Aras 2

 1. Membincang sumbangan tokoh kraf , insitusi dan organisasi kraf terhadap Seni Visual

 

Aras 3

 1. Membuat pernyataan berkenaan keaslian dan identiti tentang karya, seni rakyat dalam konteks – sejarah
  1. bentuk
  2. pengaruh
  3. proses
  4. fungsi
  5. sumbangan
 2. Mendokumentasi maklumat

 

 Kajian maklumatPerbincangan

Dokumentasi maklumat ( portfolio – pilihan berfokus )

Apresiasi seni

lawatan

  KBKK – Kritis dan kreatif

 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

Kontekstual

 

 

Kajian Masa Depan

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

 

 

 

 

 

13

    2. Sejarah dan Apresiasi SeniVisual

 1. 2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia
  1. Seni Visual dan
  2. pembentukan Negara dan bangsa
 1. Kraf Tradisional dan Pribumi – Seni Pribumi

 

 

 

14

   2. Sejarah dan Apresiasi SeniVisual

2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia

a. Seni Visual dan

pembentukan Negara

 
   
dan bangsai. Kraf Tradisional danDimensi baru

– Hiasan kepala

– Hiasan leher

– Hiasan tangan

– Hiasan kaki

– Hiasan pinggang

 

 

15 – 18

    Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Reka Bentuk

a. Reka Bentuk Industri

– Perabot

– Produk Domestik

– Automobil

 

 Memahami konsep dan proses reka bentuk industri berkaitana. Mengenalpasti masalah ( spesifikasi )

b. Kajian dan penyelidikan

– Idea

– Cara penyelesaian

c. Proses membuat

– Proses

– Teknik

d. Penilaian semula

Aras 1

 1. Mengaplikasi maklumat dan membuat interpretasi
 2. Menggunakan perisian komputer secara berkesan dalam kerja-kerja mudah
 3. Memahami dan mengetahui keperluan konsumer

Aras 2

 1. Memilih, mengumpul, menyusun dan mempersembahkan maklumat dalam portfolio
 2. Membuat reka bentuk 2D berdasarkan trend semasa / masa depan
 3. Menyesuaikan reka bentuk mengikut citarasa dan kehendak semasa / masa depan
 4. Menggunakan alat, bahan dan teknik untuk membuat model

Aras 3

 1. Membuat reka bentuk 3D berdasarkan trend semasa / masa depan
 2. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain
 3. Menyatakan secara berkesan tentang hasil kerja
 1. Menghasilkan reka bentuk produk 2D dan3D berdasarkan

a. Masalah

b. Kajian dan penyelidikan

c. Proses membuat

d. Penilaian semula

dalam membuat reka bentuk ( model ) seperti

– Perabot

– Produk domestik

– Automobil

 

2. Apresiasi seni

3. Aktiviti pengayaan

4. Penyediaan portfolio

 

 KBKK – Kritis dan kreatif 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

Kontekstual

 

 

Konstruktivisme

 

 

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

 

Pembelajaran ICT

 

 

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

 

 

Kajian Masa Depan

 
                 

 

Minggu

 

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Strategi P & P

 

21 – 22

    Penghasilan Seni Visual1.2 Seni Halus

b. Catan

 Memahami dan menyatakan proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan :a. Idea dan proses

i. Mesej / kandungan

ii. Pengwujudan idea

iii. Olahan idea

 

b. Olahan Karya

i. Asas seni reka

ii. Media

iii Teknik penghasilan

 

Aras 1

 1. Mengaplikasi Asas Seni Reka

dalam aktiviti Seni Halus

 1. Menginterpretasi maklumat yang akan digunakan dalam penghasilan kerja

 

Aras 2

 1. Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan
 2. Menjalankan aktiviti secara terancang
 3. Membanding beza jenis komunikasi visual

 

Aras 3

 1. Menyatakan keindahan, keharmonian alam dan masyarakat serta berusaha memeliharanya melalui pernyataan karya yang dihasilkan

 

 1. Menyedari kegiatan dan hasil Seni Visual yang mencerminkan nilai masyarakat
 2. Memahami dan menyatakan cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran

 

 Pelajar menghasilkan catan dengan pelbagai media dan teknik 

Media seperti :

 1. cat air
 2. cat minyak
 3. oil pastel
 4. cat poster
 5. akrilik
 6. media campuran

 

Teknik :

 1. Teknik untuk cat air
 1.  
  1. basah atas basah
  2. basah atas kering
  3. kering atas kering
  4. kering atas basah

ii. Teknik untuk cat minyak

 1.  
  1. impasto
  2. scumbling
  3. glazing
  4. hard-edge
  5. pointerlisme
  6. kolaj

 

 

  KBKK – Kritis dan kreatif

 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

Kontekstual

 

 

Konstruktivisme

 

 

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

23 – 26

    Penghasilan Seni Visual1.2 Seni Halus

d. Cetakan

 Memahami dan menyatakan porses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan :a. Idea dan proses

i. Mesej / kandungan

ii. Pengwujudan idea

iii. Olahan idea

b. Olahan Karya

i. Asas seni reka

ii. Media

iii Teknik penghasilan

 

 

Aras 1

 1. Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus
 2. Membuat karya seni secara kritis dan kreatif
 3. Menginterpretasi maklumat yang akan digunakan dalam penghasilan kerja

 

Aras 2

 1. Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan
 2. Menjalankan aktiviti secara terancang
 3. Membanding beza jenis komunikasi visual

 

Aras 3

 1. Menyedari kegiatan dan hasil Seni Visual yang mencerminkan nilai masyarakat
 2. Menggunakan perisian computer dalam aspek pembelajaran Seni Halus
 3. Memahami dan menyatakan cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran

 

Pelajar menghasilkan kerja seni berdasarkan idea dan proses melalui:

 1.  
  1. mesej / kandungan
  2. pengwujudan idea
  3. olahan idea

 

Cetakan dengan menggunakan

Media seperti:

 1. kayu
 2. media campuran
 3. plastik /perspek
 4. kepimgan zink
 5. foto elmusi

 

Teknik:

 1. timbulan
 2. kolagrafi
 3. gurisan
 4. guris kering

cetakan sutera saring (serigrafi)

 KBKK – Kritis dan kreatif 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

Kontekstual

 

 

Konstruktivisme

 

 

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

27 – 30

     Penghasilan Seni Visual

 1.  
  1. Komunikasi Visual

a. Reka Bentuk Grafik

i. Pembungkusan

 Memahami dan menyatakan reka bentuk :a. Mengenalpasti masalah ( spesifikasi )

b. Kajian dan penyelidikan

– idea

– cara penyelesaian

c. Proses membuat

– proses

– teknik

d. Penilaian semula

 

Aras 1

i. Menggunakan perisian computer

dalam pembelajaran grafik dan

multimedia

ii. Menggunakan pelbagai jenis

 1. Muka taip
 2. Mengaplikasi Asas Seni Reka

secara kritis dan kreatif dalam

pencarian idea serta penghasilan

kerja seni visual

Aras 2

i. Menginterpretasi maklumat dan

memperkembangkan daya

imaginasi melalui eksperimen

gayaan

 

 1. Menghasilkan karya 2D dan 3D dengan menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai
 2. Mengolah hasil kerja dengan memberi perhatian kepada
 1.  
  1. kadar bandingan
  2. reka letak
  3. muka taip
  4. warna
  5. satah
  6. imbangan

 

Aras 3

i. Berkomunikasi melalui aktiviti

dan hasil karya

 1. Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya kreativiti dan proses reka bentuk
 2. Menyediakan portfolio persembahan serta mendokumentasi pengetahuan secara jujur dan teratur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pelajar menghasilkan reka bentuk :b. Reka bentuk penerbitan

c. Kaligrafi

d. Tipografi

 

Pelajar menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui

 1. Mengenlpasti masalah ( spesifikasi )
 2. Penyelidikan ( idea )
 3. Proses membuat
 4. Penilaian semula

 

Alat dan media :

i. pensel

ii. pensel warna

iii. pen

 1. pen teknikal
 2. pen ruling
 3. pen manuskrip
 4. cat poster
 5. dakwat
 6. arang
 7. krayon
 8. pastel

 

 1. tempera
 2. media campuran
 3. berus
 4. set geometri
 5. komputer
 6. perisian komputer

 

Teknik :

i. Lukisan

ii. Kecatan ( painterly )

iii. Lipatan

iv. Berbantukan komputer

 

  KBKK – Kritis dan kreatif

 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

Kontekstual

 

 

Konstruktivisme

 

 

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

 

 

Pembelajaran ICT

 

 

 

Pembelajaran Akses Kendiri

 

 

 

Kajian Masa Depan

 

31

 

 

   2. Sejarah dan Apresiasi SeniVisual

a. Perkembangan Seni Visual

di Malaysia

i. Seni Halus

– Seni dan budaya lain

 

 

 

 

 

 Mengetahui tokoh kraf dalam sumbangan dan penghasilan serta pengurusan kraf – penglibatan tokoh 

Aras 1

i. Mengumpul maklumat berkaitan

perkembangan Seni Visual

berhubung kebudayaan, ritual,

sejarah dan semangat patriotisme

 

 

 

Aras 2

i. Membincang sumbangan artis

tempatan , insitusi dan organisasi

Seni terhadap Seni Visual

 

Aras 3

i. Membuat pernyataan berkenaan

keaslian dan identity tentang

karya, seni rakyat dalam konteks

– sejarah

 1.  
  • bentuk
  • pengaruh
  • proses
  • fungsi
  • sumbangan

ii. Mendokumentasi maklumat

 

 Kajian maklumatPerbincangan

Dokumentasi maklumat ( portfolio – pilihan berfokus )

Apresiasi seni

Lawatan

 

 

 

 

 

 

 

  KBKK – Kritis dan kreatif

 

 

Teori Kecerdasan Pelbagai

 

 

Kontekstual

 

 

 

Kajian Masa Depan

 

 

Belajar Cara Belajar

 

 

Pembelajaran Masteri

 

 

Pembelajaran Akses Kendiri

32 – 33

  Percubaan SPM

34 – 40

  Latih tubi seoalan teori

41 – 42

  Peperiksaan SPM 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: